Випуск № 6 том 4

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бакумов О. С.
Юридична відповідальність держави в позитивістській теорії права: науково-методологічні засади

Безуса Ю. О.
Питання систематизації підзаконних нормативно-правових актів у позитивному праві пострадянських країн (теоретико-компаративістський аспект)

Гербут В.
Кількість як ознака належності до групи меншин у сучасному праві

Дурнов Є. С.
Діяльність радянської адвокатури в 50–60-ті роки ХХ сторіччя

Россихин В. В.
Генезис системы исполнения наказаний в аппарате публичной власти

Сировацький В. І.
Філософсько-правові засади детермінації державного примусу та покарання

Терещенко Л. О.
Механізм правового регулювання деяких об’єктів правовідносин та його детермінанти недієвості: загальнотеоретичний та філософський аспекти

Чорнобривець В. В.
Проблеми трактування поняття «професійна правнича допомога» відповідно до законодавства України

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Вакарова О. В.
Конституційно-правовий статус Прокуратури України в контексті конституційної реформи

Казакова Л. О.
Права людини як правова категорія: окремі аспекти

Острович Е. С.
Значення та місце міжнародних організацій у процесі впровадження деінституалізації в Україні

Шамрай В. В.
Трансформація принципів конституційного права в умовах глобалізації

ТРУДОВЕ ПРАВО

Балабан І. В.
Значення службової підготовки в контексті вдосконалення професійного навчання поліцейських

Ділігул А. С.
До проблеми нормування праці надомних працівників

Сахарук І. С.
Рівність прав та можливостей працівників як правова основа концепції гідної праці

Севастьяненко К. О.
Принцип єдності й диференціації – основоположний принцип правового регламентування оплати праці

Сербина Н. В.
Нагляд та контроль за дотриманням трудового законодавства у сфері недопущення дискримінації

Чумаченко І. М.
До проблеми визначення змісту процесуальних правовідносин у трудовому праві України

Яковлєв О. А.
Поняття централізованого правового регулювання умов праці в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Барвенко В. К.
Кримінально-правова та криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із розслідуванням екологічних злочинів (національні та міжнародно-правові аспекти)

Буряк О. О.
Процесуальне керівництво під час проведення допиту осіб щодо вчинення злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди службовою особою

Воробей В. М.
Поняття та види сексуального насильства щодо особи, яка перебуває в сімейних або близьких відносинах

Гунченко О. В.
Участь захисника у вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Дмитренко Н. А.
Деякі питання кваліфікації військових злочинів в Україні

Драгоненко А. О.
Порівняльно-правовий аналіз джерел кримінального права зарубіжних країн

Заяць Р. Я.
Юридична відповідальність науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України

Калатур М. В.
Шляхи підвищення взаємодії слідчих підрозділів з іншими суб’єктами кримінального провадження України

Ковтун О. В.
Проблемні питання визначення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів

Кузьменко С. С.
Обстановка вчинення шахрайських проявів при інвестуванні коштів у будівництво нерухомості

Назаренко Г. А.
Використання спеціальних знань під час розслідування незаконного заволодіння зброєю та бойовими припасами, вчиненого військовослужбовцем у складі групи осіб

Невгад В. В.
Тактика допиту свідка під час розслідування вбивства, вчиненого у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб

Орлов Ю. В.
Характеристика основних політико-культурних факторів екологічної злочинності

Пустовий О. О.
Напрями покращення спеціально-кримінологічних заходів, спрямованих на запобігання злочинам, що вчиняються безпритульними та бездоглядними дітьми

Сийплокі М. В.
Принципи криміналізації суспільно небезпечних посягань у сфері громадської та приватної професійної охоронної діяльності

Спусканюк А. Ю.
Вид і розмір шкоди, завданої злочинами, пов’язаними з проведенням державних закупівель, а також розмір процесуальних витрат

Таран Т. Г.
До питання про структуру шахрайств, що вчиняються жінками в Україні в умовах сьогодення

Шайтуро О. П.
Кримінологічна діяльність органів місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності на індивідуальному рівні

Щербакова А. К.
Запобігання насильству щодо працівників правоохоронних органів

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Грицаєнко Р. Л.
Інститут присяжних в Україні: тенденції та перспективи розвитку

Копитова О. С.
Окремі аспекти прояву принципу верховенства права в судовому правозастосуванні в умовах судової реформи

Трекке А. С.
Підстави для укладення угоди про визнання винуватості

Харченко В. М.
Характеристика окремих спеціальних принципів реалізації правоохоронної функції держави органами прокуратури україни

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Аброськін В. В.
Нормативні засади забезпечення публічної безпеки Національною поліцією України в умовах антитерористичної операції

Баган Я. Й.
Використання зарубіжного досвіду як умова вдосконалення адміністративно-правового забезпечення функціонування авіаційного транспорту в Україні

Білоус О. В.
Особливості тлумачення Європейським судом із прав людини понять адміністративного судочинства на прикладі поняття «суд, встановлений законом»

Богданюк І. В.
До проблеми вдосконалення правового регулювання контрольних повноважень державної фінансової інспекції України

Галунько А. В.
Удосконалення законодавства у сфері адміністративно-правового регулювання служби дільничних офіцерів в Україні

Гальонкін С. А.
Сутність та елементи механізму адміністративно-правового забезпечення апеляційного провадження в Україні

Гриців Н. В.
Необхідність законодавчого розширення системи форм контролю за нотаріальною діяльністю

Гуть Н. Ю.
Дискусійні питання щодо визначення змісту і функцій адміністративного процесу

Даугуль В. Я.
Принципи діяльності органів публічної адміністрації у сфері земельних відносин

Драмаренко К. Б.
Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання діяльності політичних партій

Завальний М. В.
Діяльність недержавних суб’єктів правоохорони в Сполучених Штатах Америки

Ільницький М. С.
Кодифікація виборчого законодавства як один зі шляхів удосконалення виборчого процесу в Україні

Кириченко Ю. М.
Адміністративні процедури органів місцевого самоврядування у сфері будівництва

Когутич Є. Д.
Світові моделі примусового виконання рішень у контексті здійснення контролю за діяльністю приватних виконавців

Колісніченко В. В.
До характеристики окремих компонентів професійної готовності працівників поліції до роботи з підлітками «групи ризику»

Шахов С. В.
Система права: визначення та характеристика складових елементів (як етап дослідження сутності та змісту норми адміністративного права)

Коротаєв В. М.
Адміністративні процедури у сфері адміністративно-правового регулювання експертних досліджень зброї

Кушнір І. М.
Особливості оподаткування доходів забудовників за договорами купівлі-продажу майнових прав із розстрочкою сплати

Макаренко А. В.
Припинення юридичної дії попередніх рішень: зміст, види та правові підстави

Маліков В. В.
Взаємодія суб’єктів боротьби з тероризмом: поняття, види та форми

Мамонтова О. М.
До питання про звільнення від доказування в адміністративному судочинстві

Обідник Б. М.
Адміністративно-правові питання щодо особливостей діяльності правоохоронних органів у сфері запобігання корупції в Україні

Павкович С. М.
Адміністративні повноваження Національної поліції щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів: генеза наукових поглядів та правове забезпечення

Падала А. М.
Проблема криміналістичної характеристики організованої злочинності у сфері оподаткування

Парханов Г. Р.
Превентивна діяльність дільничних офіцерів поліції: питання сьогодення

Петренко П. Д.
Контроль органів виконавчої влади в Україні

Пономарьов С. П.
Деструктивні фактори в сфері безпеки і оборони та шляхи їх усунення адміністративно-правовими заходами

Русецький А. А.
Поняття та особливості правоохоронних органів України

Сахно Д. С.
Податкові правовідносини як сфера зловживання правом

Сибіга О. М.
Контрольний вплив адміністративного судочинства на розпорядника інформації в частині доступу до публічної інформації

Скапоущенко О. Д.
До питання розвитку електронного адміністрування податків в Україні

Скороход І. В.
Історико-правовий огляд становлення та розвитку податкової діяльності в Україні

Супрун Г. Б.
Поняття та значення запровадження інституту медіації в Україні

Трофімцов В. А.
Місце центральних органів виконавчої влади в системі протидії тероризму в Україні

Фазекош О. А.
Стандарти забезпечення системи прав і свобод осіб адвокатами в Україні

Чернишов Д. В.
Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання пробації

Чехович Т. В.
Принцип рівності громадян перед законом у правозастосовній діяльності суб’єктів публічного управління

Шевнін С. М.
Процесуальні особливості формування бюджетних коштів Міністерства внутрішніх справ України

Шинкарук А. І.
Принципи адміністративно-правового регулювання діяльності нотаріусів у сфері державної реєстрації

Шульжук Т. Р.
Холдинг як консолідований платник податку

Яромій І. В.
Щодо можливості використання зарубіжного досвіду функціонування митних органів в Україні

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Орєхов С. М.
Розвиток політики ЄС із питань, що стосуються охорони довкілля

Шведа О. С.
Міжнародно-правові засади лобіювання на прикладі Ради Європи