Головна

Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» було засновано у 2010 році на юридичному факультеті Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

У науковому виданні публікуються статті з питань теорії та історії держави і права, конституційного права, адміністративного права, міжнародного права, права Європейського Союзу, цивільного права і процесу, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального та кримінально-процесуального права та інших галузей права, які написані українською або англійською мовами.

Редколегія наукового збірнику «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх отриманих статей. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з багатьма ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Видання адресовано науковим співробітникам, докторам наук, кандидатам юридичних наук, юристам-практикам, викладачам, аспірантам та студентам юридичних факультетів, а також широкому колу читачів, що цікавляться проблемами сучасної юриспруденції.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського прийняла на репозитарне зберігання електронні версії наукового збірника «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» за 2011–2022 рр., які розміщено на порталі наукової періодики України.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

Редакція наукового збірнику «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» приймає до публікації наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших виданнях. Під час їх підготовки необхідно додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.