РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Головний редактор:

Соколенко Ольга Леонідівна – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Заступник головного редактора:

Корнякова Тетяна Всеволодівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного та кримінального права, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Відповідальний секретар:

Сачко Олександр Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного і кримінального права, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Члени редакційної колегії:

Алєксєєнко Ігор Григорович – доктор політичних наук, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного, трудового та господарського права, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара                          

Биргеу Михайло Михайлович – доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут юридичних і політичних наук Академії наук Республіки Молдова (Республіка Молдова)

Богатирьов Іван Григорович – доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник, Інститут кримінально-виконавчої служби

Богатирьова Ольга Іванівна – доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник, Національна академія прокуратури України

Бондаренко Наталія Леонідівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правових дисциплін, Мінський інноваційний університет (Республіка Білорусь)

Вишня Володимир Борисович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри економічної та інформаційної безпеки, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Гошовський Володимир Сергійович – доктор юридичних наук, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Грабильніков Анатолій Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії держави та права, конституційного права та державного управління, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Ємельянов Володимир Павлович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін, Харківський національний університет внутрішніх справ

Калашников Віктор Михайлович – доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права, історії права та політико-правових вчень, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Кулієв Ібрагим Орудж огли – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри юриспруденції, Національна академія авіації Азербайджану (Азербайджанська Республіка)

Марков Карло Анатолійович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Мінченко Сергій Івановичдоктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, Національна академія внутрішніх справ 

Мудриєвська Людмила Михайлівна – кандидат юридичних наук, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Негодченко Олександр Володимирович – доктор юридичних наук, професор, ректор, Дніпропетровський гуманітарний університет

Патерило Ірина Володимирівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, трудового та господарського права, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Приймаченко Дмитро Володимирович – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи, Університет митної справи та фінансів

Пушкіна Олена Вікторівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Тертишник Володимир Митрофанович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін, Університет митної справи та фінансів

Уваров Володимир Генадійовичдоктор юридичних наук, доцент, керівник Генеральної інспекції, Генеральна прокуратура України

Халімон Сергій Іванович – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник, Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України

Чабаненко Микола Миколайович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, трудового та господарського права, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Чукаєва Вероніка Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Шуба Борис Володимирович – доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного та кримінального права Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Юзікова Наталія Семенівна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного і кримінального права, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара