РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Головний редактор:

Соколенко Ольга Леонідівна – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Заступник головного редактора:

Корнякова Тетяна Всеволодівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного і кримінального права, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Відповідальний секретар:

Сачко Олександр Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного і кримінального права, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Члени редакційної колегії:

Алєксєєнко Ігор Григорович – доктор політичних наук, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного, трудового та господарського права, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара    

Бережна Катерина Вікторівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри європейського та міжнародного права, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара       

Биргеу Михайло Михайлович – доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут юридичних і політичних наук Академії наук Республіки Молдова (Республіка Молдова)

Богатирьов Іван Григорович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології , Університет державної фіскальної служби України  

Богатирьова Ольга Іванівна – доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, професор кафедри кримінального права та кримінології, Університет державної фіскальної служби України  

Бондаренко Наталія Леонідівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правових дисциплін, Мінський інноваційний університет (Республіка Білорусь)

Вишня Володимир Борисович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри економічної та інформаційної безпеки, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Гетьман Євген Анатолійович – доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу координації правових досліджень, Національна академія правових наук України

Гошовський Володимир Сергійович – доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного і кримінального права, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Ємельянов Володимир Павлович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін, Харківський національний університет внутрішніх справ

Калашников Віктор Михайлович – доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Кулієв Ібрагим Орудж огли – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри юриспруденції, Національна академія авіації Азербайджану (Азербайджанська Республіка)

Легеза Євгеній Олександрович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного та митного права, Університет митної справи та фінансів 

Марков Карло Анатолійович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Мацей Борский – доктор філософії, декан факультету адміністрування та менеджменту, Університет Humanitas м. Сосновець (Республіка Польща)

Мінченко Сергій Іванович – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, проректор, Національна академія прокуратури України

Мудриєвська Людмила Михайлівна – кандидат юридичних наук, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Нікіфорчук Дмитро Йосипович – доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри оперативно-розшукової діяльності, Національний університет внутрішніх справ

Патерило Ірина Володимирівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, трудового та господарського права, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пиріг Ігор Володимирович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Приймаченко Дмитро Володимирович – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи, Університет митної справи та фінансів

Пушкіна Олена Вікторівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Тертишник Володимир Митрофанович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін, Університет митної справи та фінансів

Уваров Володимир Геннадійович – доктор юридичних наук, доцент, керівник Генеральної інспекції, Генеральна прокуратура України

Халімон Сергій Іванович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права , Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Чабаненко Микола Миколайович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, трудового та господарського права, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Чаплинський Констянтин Олександрович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Чукаєва Вероніка Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Шуба Борис Володимирович – доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного і кримінального права Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Юзікова Наталія Семенівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного і кримінального права, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Юрчишин Василь Миколайович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінальної юстиції, Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»