Випуск № 4. 2018 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Мацелюх І. А.
Практика притягнення до юридичної відповідальності за злочини проти сім’ї та моралі (ХV – поч. ХVIІ ст.)

Мельник П. О.
Методологія історико-правового аналізу кримінально-правової протидії організованій злочинності

Міневич О. І.
Помилки у законотворчості: загальнотеоретичне дослідження

Мудрак В. В.
Правові засади діяльності громадських організацій у сфері захисту прав і свобод людини в Польщі

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Годованик Є. В.
Ефективність конституційно-правових норм як необхідна умова суспільної модернізації

Кравцова З. С.
Концептуальні підходи до системи принципів здійснення державної влади

Марчук М. І.
Концепція соціальної держави у польській правовій доктрині

Чистоколяний Я. В.,
Основні проблеми правозахисної діяльності Конституційного Суду України

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Бондар І. В.
Особисті немайнові правовідносини в цивілістичному процесі

Бутрин-Бока Н. С.
Міжнародний досвід упровадження щодо аліментних зобов’язань подружжя в Україні

Єпанчінцев О. С.
Поняття та склад суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин

Кравчик М. Б.
Особливості визнання шлюбу недійсним

Куцин А. В.
Правосуб’єктність органів місцевого самоврядування в деліктних цивільних правовідносинах

Мамалуй О. О.
Фінансово-правова норма як первинний елемент системи фінансового права

Мельник Я. Я.
Функція судового контролю в цивільному судочинстві як концепт державної політики у сфері безпеки

Prisac Alexandru
The compensation functions as the way of extinguishing obligations

Рябченко Ю. Ю.
До питання визначення правосуб’єктності особи у цивільному процесуальному праві

Старчук О. В.
Плагіат та інтелектуальне піратство: загальнотеоретичні аспекти

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Савчук О. О.
Господарсько-правове регулювання діяльності ломбардів як кредитних установ

ТРУДОВЕ ПРАВО

Бонтлаб В. В.
Конституційні засади захисту трудових прав: науково-теоретичний аспект

Назаренко О. Л.
Правове регулювання соціального забезпечення військовослужбовців

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Курман Т. В.
Екологізація традиційного сільськогосподарського виробництва як засіб забезпечення його сталого розвитку: правові аспекти

Fedchyshyn D. V.
Forms of protection of land rights: the theoretical aspect

Чепак А. О.
До питання об’єкта правовідносин у сфері використання та охорони земельних ділянок із водним об’єктом для рибогосподарських потреб

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Бартусяк П. І.
Межі феномена інфляції у фінансових правовідносинах

Запотоцька О. В.
Поняття засобів публічного адміністрування у сфері безпечності та якості харчової продукції

Кадникова Г. В.
Правове регулювання режиму доступу до публічної інформації

Пахомова А. О.
Сучасний стан нормативно-правового забезпечення аграрної науки в Україні

Покатаєв П. С.
Адміністративно-правове регулювання розміщення малих архітектурних форм як елементу благоустрою населених пунктів

Столбовий В. М.
Деполітизація службових правовідносин у діяльності органів публічної влади України

Федчишин С. А.
Ротація у дипломатичній службі України: сутність та ознаки

Чорна В. Г.
Адміністративно-правові обмеження як інститут адміністративного права

Юхтенко Л. Р.
Адміністративна процедура досудового порядку вирішення спорів, що випливають із публічно-правових відносин: питання визначення змісту

Ященко Т. В.
Особливості правового статусу національних комісій, що здійснюють державне регулювання в окремих сферах економіки в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Васін Д. О.
Особливості виявлення фактів втягнення неповнолітніх у заняття проституцією

Іваницький Я. О.
Тактичні особливості захисту під час судового розгляду кримінальної справи

Карпенко М. І.
До питання окремих ознак об’єктивної сторони військових службових злочинів у сфері управлінської діяльності

Козаченко О. В., Горта О. М.
Тенденції сучасної кримінально-правової політики щодо гуманізації кримінальної відповідальності (de lege lata, ferenda)

Мамка Г. М.
Щодо реалізації загальноправового принципу законності в кримінальному провадженні

Орловська Н. А.
Кримінально-правові заходи за вчинення кримінального проступку

Печко В. В.
Щодо процесуального статусу осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів медичного характеру

Тимчаль М. В.
Особливості кваліфікації злочинів, пов’язаних із забезпеченням безпеки осіб, взятих під захист

Тiгранян Г. С.
Розбій (ст. 187 КК України): окремі проблемні аспекти визначення та відмежування від суміжних складів злочинів

Chackiewicz Małgorzata
Fiscal offences and infringements in the scope of flow of goods across the external border of the european union - combat methods

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Турлова Ю. А.
Принцип гласності в оновленому процесуальному законодавстві України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Ахметов Р. Р.
Енергетична безпека в праві Європейського Союзу

Ведькал В. А.
Міжнародно-правове регулювання торгівлі товарами на універсальному та регіональному рівнях

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНИХ НАУК

Дубинський О. Ю.
Особливості державного контролю за додержанням законодавства на авіаційному транспорті