Випуск № 3. 2016 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Дергільова О. Г.
Правові акти: поняття, класифікація та соціальне призначення

Журба Ю. А., Гончаренко О. А.
Лобізм: загальнотеоретичний аналіз

Кісс С. В.
Конституційне визначення України як соціальної держави: історико-правовий аналіз

Наливайко Л. Р., Пізнюр І. В.
Процедура імпічменту: проблемні питання

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Грабильнікова О. А.
Інституційні гарантії конституційного статусу виборців в Україні

Морозюк С. М.
Принципи реалізації Конституції України: поняття, ознаки, місце в системі принципів права

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Браславець Ю. Ю.
Основні проблеми відповідальності об’єднання

Вилегжаніна В. В.
Актуальні питання передачі об’єкта оренди за договором оренди землі

Грабовий О. А.
Вплив норм процесуального представництва на формування та розвиток загальноцивільного представництва

Даниляк Ю. В.
Ефективність засобів судового захисту прав осіб, не залучених до участі у справі, за законодавством європейських країн та України

Найдьон А. В.
Особливості визначення поняття «банківська таємниця» щодо договору зберігання цінностей у банку

Патинка Ю. О.
Правові проблеми укладення договору купівлі-продажу з використанням мережі інтернет

Півовар Д. П.
Типовий договір як регулятор договірних відносин

Рєзнікова М. О.
Щодо меж розгляду справи судом апеляційної інстанції

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Коверзнев В. О.
Порядок створення кооперативних організацій в Україні: порівняльний аналіз

Щербина Є. М., Кулікова Д. Ю.
Особливості правового регулювання розміщення зовнішньої реклами на земельних ділянках

ТРУДОВЕ ПРАВО

Скіпенко Р. Е.
Перспективи розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення на сучасному етапі

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Волох О. К.
Питання реалізації права на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в умовах розвитку електронного урядування в Україні

Георгієвський Ю. В.
Баланс повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування як найважливіший принцип управління (конституційно-правовий аспект)

Діденко С. В.
Адміністративно-правовий статус національної поліції у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні

Єлісєєва М. В.
Практика розгляду судами справ щодо порушень у частині ліцензування суб’єктів приватної охоронної діяльності

Коваленко Н. В.
Про правовий режим кібербезпеки в Україні

Мандичев Д. В.
Функції господарських судів України як суб’єктів адміністративного права

Нижник О. С.
Адміністративно-правове закріплення системи суб’єктів державної регіональної політики у сфері вищої освіти

Остропілець В. Р.
Форми взаємодії органів досудового розслідування міністерства внутрішніх справ України з іншими правоохоронними органами

Смотрич Д. В.
Правове забезпечення виконання судових рішень в адміністративних справах і рішень Європейського суду з прав людини

Судаков Ю. О.
Сучасні реалії нормативно-правового забезпечення запобігання та протидії корупції в Україні

Тиліпська О. Ю.
Поняття і зміст адміністративно-правового забезпечення права на мирні зібрання в Україні

Школа С. М.
Правові засади профілактичної роботи національної поліції України

Щавінський В. Р.
Поняття правового інтересу та його теоретична й адміністративно-правова сутність

Яковенко А. В.
Європейська практика розгляду справ європейського суду з прав людини щодо невиконання судових рішень в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Багіров С. Р.
Суспільна небезпека необережного злочину, що вчиняється кількома суб’єктами

Богатырев А. И.
Профилактика совершения коррупции в местах несвободы министерства юстиции Украины

Гайдук Ю. А.
Попередження домашнього насилля у національному та міжнародному законодавстві

Галицька О. К.
Використання спеціальних знань під час розслідування забруднення морів та інших водних джерел

Головійчук Л. Т.
Динаміка запобігань проявам корупції серед працівників митних органів державної фіскальної служби України (2008–2016 рр.)

Господаренко В. М.
Кримінально-правова політика США в галузі викорінення підліткової злочинності

Єфімов М. М.
Сутність та система криміналістичної характеристики хуліганства

Іванченко О. Ю.
Кримінологічна характеристика кіберзлочинності, запобігання кіберзлочинності на національному рівні

Ільченко О. В.
Актуальні питання щодо впровадження кримінального проступку в законодавство України

Кавун Д. М.
Прокурор у механізмі забезпечення прав і законних інтересів потерпілого (фізичної особи) під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення

Кукіна З. О.
Інститут корпоративної кримінальної відповідальності, порівняльна характеристика підходів загальної та континентальної правових систем

Михайлик Д. О.
Місце інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у кримінально-виконавчому процесі України

Науменко Ю. О.
Деякі кримінально-правові аспекти кваліфікації злочину, передбаченого статтею 364 кримінального кодексу України в контексті законодавчих змін

Нечай В. В.
Стан теоретичного розроблення питань використання негласних слідчих (розшукових дій) при ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) організованою групою або злочинною організацією

Павлійчук К. В.
Поняття та сутність обвинувальної діяльності прокурора

Скитенко Л. О.
Кримінологічне дослідження теоретичних і практичних аспектів превентивної діяльності щодо агресивної злочинності неповнолітніх

Фінчук В. В.
Організована злочинна діяльність у паливно-енергетичному комплексі (ПЕК) України

Чередник О. Ф.
Кримінологічна характеристика й запобігання насильницьким злочинам проти правосуддя, скоєним щодо свідків і потерпілих

Чоха К. О.
Застосування амністії за кримінальним законодавством зарубіжних держав

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Рустамзаде А. Х.
Правовые аспекты функционирования и деятельности верховных судов Азербайджанской Республики и Украины: сравнительный анализ