Випуск № 3. 2022 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Іванов С. Б.
НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЗМІСТ «ВИВОДУ ПРАВ УКРАЇНИ» ОРЛИКА ТА ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Остапенко Т. О., Горяга О. В.
ЗАГАЛЬНОКРИМІНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНІ ЗЛОЧИНИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ПІСЛЯРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Пасечник О. В.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ЕКЛЕКТИЗМ МЕТАМОДЕРНІСТСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Дробуш Л. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ПРАВ НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Бурлака О. С.
ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Кравчик М. Б.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОРМИ ЗАПОВІТУ

Павлюк О. В.
ДЕТЕРМІНАНТИ ДОЦІЛЬНОСТІ УНОРМУВАННЯ ВІДНОСИН, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРАВОВОЮ ОХОРОНОЮ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, СТВОРЕНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Токарева В. О.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: ВІД МНО ЖИННОСТІ ДО ЄДИНОЇ АВТЕНТИ ЧНОСТІ В МЕРЕ ЖІ ІНТЕРНЕТ

Чупрій Д. Ю.
ДО ПРОБЛЕМИ ПРИРОДИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ЯК ОБ'ЄКТА СПАДКУВАННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО

Занфірова Т. А.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ВПЛИВ ВОЄННОГО СТАНУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Макарчук В. В.
ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Міщук І. В.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Стрельченко О. Г., Бухтіярова І. Г., Бухтіяров О. А.
ДОКТРИНАЛЬНА ХРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ СКОЄНІ НЕПОВНОЛІТНІМИ ТА МАЛОЛІТНІМИ ОСОБАМ: СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО -ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бартош І. І.
ПРО НАСЛІДКИ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЯМИ 222-2 ТА 232-3 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Денисенко К. В., Шамрук Н. Б., Борко І. С.
СУЧАСНИЙ СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ УВ’ЯЗНЕНИХ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ТА СЛІДЧИХ ІЗОЛЯТОРАХ

Ільїна О. В.
СПІВВІДНОШЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ З КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЮ ПОЛІТИКОЮ

Ковальова О. В.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

Крикливець Д. Є.
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ ПІД ЧАС ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ В УКРАЇНІ

Лазоренко Є. Ю.
ЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ У ФОРМУВАННІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ ЯК ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Падалка А. М., Бондарчук В. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОБІГУ ШКІДЛИВИХ ДЛЯ ЗДОРОВ ’Я ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

Русанівська Д. Д.
ГЕНЕЗА ПРОБЛЕМИ ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ

Страшок А. А.
ПОНЯТТЯ ОБІЗНАНИХ ОСІБ ТА ФОРМИ ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Ткаченко С. В.
НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА СУДОВА ПРАКТИКА ЩОДО ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 255-1 КК УКРАЇНИ, У СУКУПНОСТІ З ІНШИМИ ЗЛОЧИНАМИ