Випуск № 4. 2021 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Наджафлі Емін
ПОНЯТТЯ «ДИГІТАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ» ЯК ОСНОВА КОНЦЕПЦІЇ ЦИФРОВОЇ ДЕРЖАВИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Марчук М. І.
ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ ІЗ ПАРЛАМЕНТОМ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Фетько І. І.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАННЯ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Худолій Т. І.
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ В СИСТЕМІ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Рябов Д. С.
ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ СУДОВИХ ВИТРАТ НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

ТРУДОВЕ ПРАВО

Дмитренко Д. О.
ПОНЯТТЯ І ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ У НІЧНИЙ ЧАС В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СКАНДИНАВСЬКОЇ ПРАВОВОЇ МОДЕЛІ

Малюга Л. Ю.
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

Таракан Ю. І.
ЩОДО ОСНОВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ

Чечелюк О. Ю.
ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМІСІЇ З ТРУДОВИХ СПОРІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Битяк О. В.
СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЗАФІКСОВАНИХ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

Панова О. О.
ЩОДО СВОЄРІДНОСТІ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Смерницький Д. В.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ВИДУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ткачук Н. В.
ЗАКРИТТЯ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК НАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОПУСТИМОСТІ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Гончарук В. Л.
ВІДМЕЖУВАННЯ МІНІМІЗАЦІЇ (ОПТИМІЗАЦІЇ) ПОДАТКІВ ВІД ПРЕДИКАТНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ

Мирошниченко Ю. М.
СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ СУДОМ СИТУАЦІЇ «ЗАЯВА ОБВИНУВАЧЕНОГО ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАБОРОНЕНИХ МЕТОДІВ РОЗСЛІДУВАННЯ»

Павліченко Є. В., Привиденцев О. Г.
ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Сидоренко Н. С.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Остафійчук Л. А.
ПОВНЕ ФІКСУВАННЯ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ЗМІСТ ТА ФУНКЦІЇ

Попадинець Г. О.
СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ СУДОВОЇ ВЛАДИ