Випуск № 3. 2012 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

Алєксєєнко І. Г.

Місцеві позики та запозичення як фінансово-правові інструменти в діяльності органів місцевого самоврядування

Бережна К. В.

Проблема міжнародної правосуб’єктності Європейського Союзу

Бояров В. І.

Деякі особливості методики розслідування злочинів екстремістської спрямованості

Галабурда Н. А.

Особливості змісту поняття представництва у цивільному праві України 

Забродіна О. В.

Концепції бюрократії поствеберівської доби та їхня роль в осмисленні сучасного політичного процесу 

Калашников В. М.

Типологія проголошення державного суверенітету: США та Україна

Кожемякин П. Г.

Сотрудничество государств в процессе оказания международной правовой помощи

Левенець Ю. О.

Поняття адміністративної відповідальності

Легеза Л. А.

Тактичні особливості допиту підсудних у справах про хабарництво

Макушев П. В.

Характеристика та значення спеціальних принципів виконавчого провадження в діяльності державної виконавчої служби України

Малий В. Ю.

Органічне виробництво в Україні: стан та проблематика правової регламентації

Марков К. А.

До питання про співвідношення правової та моральної відповідальності

Мороз С. П.

Проблема держави в політико-правовій думці України XI–XII ст. 

Патерило І. В.

Міжнародно-правові засоби співробітництва між Європейським Союзом та Україною

Потіп М. М.

Правовий статус учасників товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю

Резникова М. О.

Щодо класифікації осіб, які беруть участь у справі

Стасюк О. М.

До питання про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно

Шкабаро В. М.

Поняття адміністративно-територіального устрою України

Наші автори