Випуск № 5. 2018 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Горбачов В. П.
Деякі особливості військово-прокурорського нагляду за попереднім розслідуванням у Російській імперії

Калашников В. М.
Батьки-засновники США про правові засади розвитку державно-конфесійних відносин

Кравцова М. О.
Поняття та види деформації правосвідомості працівника органів Міністерства внутрішніх справ

Макаренко Л. О.
До визначення видів правової культури: методологічні аспекти

Паращук Л. Г.
Філософсько-світоглядні засади творення правової норми

Платоненко О. С.
Теоретичні та практичні аспекти класифікації правових заборон. Аналіз загальнодозвільного та загальнозаборонного типу правового регулювання

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Аскерли Г.
Взаимодействие международных правовых актов  в области культуры и национального законодательства Азербайджанской Республики

Сподинський О. О.
Полігромадянство: позитивні і негативні сторони

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Колесников Б. М.
Обґрунтування судового рішення у цивільній справі: теорія та практика

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Березовська С. В.
Податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати в Україні: сутність, недоліки та шляхи їх усунення

Блінова Г. О.
Поняття, зміст та види інформаційних потреб та інтересів органів публічної адміністрації

Бобров Ю. О.
Відновлення військового правосуддя: сучасний стан проблеми

Винниченко Л. О., Сидоренко О. М., Лещенко Т. А.
Актуальні питання оптимізації кадрового забезпечення органів Національної поліції України в умовах євроінтеграційних процесів

Воронятніков О. О.
Адміністративно-правовий статус Державної міграційної служби України

Коломоєць Т. О.
Премія для державних службовців: чи може вона бути регулярною виплатою? (в аспекті нормативного закріплення «фільтрів»)

Корнута Л. М.
Компетенція та компетентність державного службовця: проблеми співвідношення у контексті реформ державної служби

Манжула А. А.
Шляхи вдосконалення нагляду та контролю за діяльністю науково-дослідних установ в Україні

Тильчик О. В., Колосов О. О.
Децентралізація інституційних спроможностей міст України в умовах розвитку правового забезпечення публічного адміністрування

Цуркаленко Ю. В.
Деякі проблемні питання щодо співвідношення актів Верховного Суду та актів Верховного Суду України й Вищого адміністративного суду України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Аніщук В. В.
Історичний аналіз регламентації віку кримінальної відповідальності в Україні

Зозуля В. М., Павлюк О. В.
Аналіз проведення експертизи трупів в обласному бюро судово-медичної експертизи Житомирської обласної ради за піврічну дію «поправок Лозового»

Карпенко М. І.
Сучасні тенденції у кримінально-правовій політиці держави щодо призначення покарань за вчинення військових злочинів

Метельський І. Д.
Особливості виникнення кримінально-правових відносин

Мулявка Д. Г., Глазков Є. О.
Допустимість доказів у кримінальному судочинстві отриманих у результаті приватної детективної діяльності

Осадчий Ю. І.
Негативні обставини під час розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події

Почтова Є. С.
Наявність в учасника заразного туберкульозу як підстава проведення одночасного допиту в режимі відеоконференції: процесуальний аспект

Пушкіна О. В., Тодорошко Т. А.
Профілактичні заходи протидії насильству в сім’ї

Ричка Д. О.
Прояви організованої злочинності у сфері використання електронно-обчислювальних машин, систем, комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку

Рудковська М. Р.
Урахування суб’єктивних ознак складу злочину під час визначенні його суспільної небезпеки

Трембач І. І.
Кримінальне стягнення за порушення законодавства про державну таємницю