Випуск № 3. 2018 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бровко Н. І.
Правосвідомість людської особистості: історичні пам’ятки та наукова думка

Гуменюк Т. І.
Сучасні порівняльно-правові дослідження: основні критерії модернізації

Дудченко В. В., Русавська О. О.
Юридична техніка (за вченням професора Рудольфа Ієрінга)

Єрмакова Г. С.
Євроінтеграційний аспект створення помісної православної церкви в Україні: публічно-правовий аспект

Завгородній В. А.
Інформаційно-психологічний аспект впливу практики європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні

Куфтирєв П. В.
Доказування у давньому єврейському праві

Мінченко О. В.
Роль семіотики в процесах утворення та реалізації права

Селіхов Д. А.
Правозастосовча практика діяльності державних банків по забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників полтавського регіону обіговими коштами (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.)

Січевлюк В. А.
Категоріально-понятійне пізнання теорією права змінної природи явища правової суб’єктності

Старикова С. І.
Поняття, особливості та актуальні питання правової доктрини

Фельцан І. Ю.
Зародження та розвиток адвокатури на Закарпатті від найдавніших часів до першої половини ХІХ століття (історико-правові аспекти)

Янковець І. В.
Позитивна дискримінація як соціально-правове явище

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Панчишин Р. І.
Класифікація критеріїв спроможності об’єднаної територіальної громади

Тертишник В. М., Сачко О. В., Кошовий О. Г.
Принципи права в інтегративній доктрині вдосконалення кримінального законодавства

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Гуйван П. Д.
До питання юридичної сутності елементів набувальної давності

Лежнєва Т. М., Палєєва Ю. С.
Деякі новели щодо третіх осіб у вітчизняному цивілістичному процесі

Панова С. І.
До питання про набуття нерухомим майном статусу пам’ятки архітектури

Цвігун І. М.
Правове регулювання іпотеки земельних ділянок: порівняльно-правовий аналіз положень чинного законодавства

Юрків Р. О.
Примусове відчуження прав на винахід (корисну модель)

Ярошевська Т. В.
Удосконалення механізмів врегулювання правовідносин у сфері трансферу технологій

ТРУДОВЕ ПРАВО

Горбаченко Ю. М., Панімаш Ю. В.
Чинники оптимізації законності та службової дисципліни в органах та підрозділах цивільного захисту

Пожарова О. В.
Гідні умови праці жінок: міжнародні стандарти та законодавство України

Чабаненко М. М., Черноп’ятов С. В.
Охорона праці жінок: тенденція та перспективи (до питання скасування наказу МОЗ України № 256 від 29.12.1993)

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Дейнега М. А.
Правові аспекти використання природних ресурсів у контексті реалізації концепції «зеленої» економіки в Україні як складової частини сталого розвитку

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Дацюк Т. К., Лягута М. О.
Розвиток стратегії «community policing» в лавах національної поліції України

Запотоцька О. В.
Поняття та особливості контролю як засобу публічного адміністрування в сфері безпечності та якості харчової продукції

Козаченко Ю. А.
Право пацієнта на лікарську таємницю в Україні: адміністративно-правовий аспект

Корнієнко М. В.
Нормативно-правове регулювання захисту прав дитини в законодавстві України

Пасіка С. П., Опанасенко О. О., Скиба О. С.
Правові засади поділу військовослужбовців на категорії

Припутень Д. С.
Службове право в сучасній вітчизняній адміністративно-правовій науці: пріоритети дослідження

Солопенко В. В.
Видатки на розвиток фізичної культури та спорту з державного та місцевих бюджетів: правові аспекти

Столбовий В. М.
Формування позитивного іміджу суб’єктів службових правовідносин у сфері національної безпеки України

Сусак М. С.
Диференціація процесуального розсуду адміністративного суду першої інстанції залежно від учасників адміністративного процесу

Титаренко М. В.
Стимули в службовому праві: питання класифікаційного розподілу

Шевчук М. О.
Інформаційне забезпечення органів державної фіскальної служби під час стягнення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Шимон О. М.
Зарубіжний досвід правового регулювання та застосування обмежень і заборон як засобів запобігання адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією

Шурупова К. В., Шустрова К. В.
Адміністративно-правові аспекти регулювання інформаційної взаємодії органов влади та громадян

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Багіров С. Р.
Зауваження до конструкції «необережне співзаподіяння» у теорії кримінального права: огляд деяких наукових позицій

Горб Ю. В.
Підстави закриття кримінального проваження. Новели в ст. 284 кримінально-процесуального кодексу

Зайцев О. В.
Гарантії процесуальної самостійності слідчого органу досудового розслідування національної поліції України

Колос О. В.
Загальні підходи врахування повторності злочинів в особливій частині кримінального кодексу України

Лопащук Д. І.
Кримінально-правова характеристика суб’єктивної сторони злочину вбивство, вчинене на замовлення

Невмержицький Є. В., Грицаєнко Л. Р.
Чи достатньо однієї правової реформи, щоб змінити ситуацію з корупцією в Україні?

Рибалко В. О.
Сучасні концепції оцінних понять

Тертична А. А.
Кваліфіковані види невиконання судового рішення (ч. 2-4 ст. 382 КК України)

Федчишина В. В.
Спеціальні економічні знання та їх використання в ході оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування і судового розгляду: теоретико-правові основи

Членов М. В.
Щодо питання продовження строків негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться на підставі постанови слідчого, прокурора

Шуп’яна М. Ю.
Доведення до самогубства: історико-правовий аналіз положень кримінального законодавства, що діяло на українських землях

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Брус І. І., Максіменцева Н. О.
Представництво прокурором інтересів держави у земельній сфері

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Гринчак І. В.
Порівняльний аналіз моделей третейського правосуддя у міжнародному публічному праві

Коруц У. З., Вишневський Б. С.
Міжнародно-правова відповідальність за злочини пропаганди та дезінформації

Розгон О. В.
Значення принципу автономії волі у шлюбному договорі

Худиева Фидан Гусейн гызы
Право на самооборону и проблема упреждающего (превентивного) удара