Випуск № 2 том 2

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Весна Н. О.
Суб’єкти правовідносин щодо зміни або розірвання цивільно-правового договору

Ольховик Л. А., Мінковський В. В.
Форми договору лізингу морського судна

Патерило І. В.
До питання про особливості правових засад зовнішньоторговельної діяльності в зоні вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом

Фролов Ю. Н.
Письменные доказательства в процессуальном праве Украины

Щербина Б. С.
Способи захисту абсолютних прав в Україні

Яновицька Г. Б.
Споживач у правовідносинах прокату

ТРУДОВЕ ПРАВО

Вакарюк Л. В.
Проблема визначення предмета правового режиму трудового права України

Забродіна О. В.
Сучасний погляд на актуальні проблеми захисту порушених трудових прав і законних інтересів працівника

Савєльєва М. О.
Трудо-правове значення цільового характеру деяких відпусток

Шурин О. А.
Право на працю та проблеми зайнятості молоді

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Ігнатенко І. В.
Правові аспекти рекультивації земель у процесі містобудівної діяльності в населених пунктах

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Автухов К. А., Корнієнко Н. О.
До питання реформування медичного обслуговування засуджених до позбавлення волі

Безсусідня Ю. В.
Кримінально-правовий захист інтересів держави у Стародавньому світі

Гладіліна О. В.
Призначення судово-медичних експертиз: проблеми та перспективи

Головач А. В.
Про сучасний стан забезпечення ізоляції засуджених в установах виконання покарань України

Гула Л. Ф., Габор В. В.
Забезпечення кримінального провадження шляхом застосування запобіжного заходу затримання особи

Драган О. В.
Поняття та види заходів кримінально-правового впливу

Журавський Р. Т., Гула Л. Ф.
Криміналістичне забезпечення подолання проти дії під час розслідування злочинів

Коваль М. М., Височин В. О.
Участь перекладача в кримінальному провадженні України

Костенко Я. В.
Проблеми удосконалення кримінально-правового захисту дитинства в Україні

Марко С. І., Якимова С. В.
Загальносоціальні засади кримінологічного запобігання корупційній поведінці в Україні

Махатадзе К. Г.
Загальносоціальні заходи профілактики злочинів у виді залишення в небезпеці та ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя становищі

Ополінський А. О.
Теоретичні і практичні аспекти криміналізації проти правного заволодіння майном підприємства, установи, організації (рейдерства) у Кримінальному кодексі України

Рокунь С. В.
Юридична визначеність повноважень та діяльності детектива в кримінальному провадженні

Скоромний Д. А.
Особливості прийняття кримінальних процесуальних рішень судом присяжних

Федчишина В. В.
Використання спеціальних економічних знань у польському кримінальному процесі: доктринальні погляди та судова практика

Хмиз М. В.
Вимагання неправомірної вигоди: огляд судової практики

Чугуніков І. І.
Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи на порозі змін

Шульженко А. В.
Примусовий відбір зразків для експертизи

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Калашникова О. Л.
Правові наслідки недосконалості опису та обліку музейних колекцій

Юшкевич Х. В.
Міжнародне співробітництво як складова діяльності державних органів щодо охорони, захисту, контролю за охороною та захистом лісового фонду