Випуск № 6 том 2

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Бондарев О. Б.
Історія запровадження та тенденції розвитку інституту омбудсмана в зарубіжних державах

Слатвінська В. М.
Конституційна відповідальність екс-глави держави

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Глібко С. В.
Вплив базельськогоко мітету з банківському нагляду на визначення банківського регулювання в Україні

Гнедик Є. С.
Медичний туризм як вид господарської діяльності: проблеми нормативно-правового визначення

Гордієнко А. В.
Правові засоби захисту прав інвесторів за інвестиційними договорами на будівництво

Іванюта Н. В.
Економічна функція господарського процесуального права

Коритін Д. С.
Деякі питання формування політики ЄС щодо малих та середніх підприємств

Кулак Н. В.
Нормативно-правове забезпечення інвестиційної діяльності в Україні

Ляшенко Л. В., Плотнікова М. В.
Становлення інституту юридичної відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів Україні

ТРУДОВЕ ПРАВО

Вознюк Н. І.
Процедури забезпечення державними соціальними допомогами

Лежнєва Т. М.
Трудо-правові засоби охорони комерційної таємниці як загроза трудовим правам працівників (за проектом Трудового кодексу України)

Силенко Н. М.
Щодо проблемних аспектів правового регулювання дистанційної роботи

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Брусакова О. В.
Правове регулювання екологічної безпеки в Україні: деякі аспекти

Гордєєв В. І.
Проблеми застосування законодавства під час розгляду земельних спорів

Орленко М. І.
Екологізація виробництва як правовий принцип дозвільної системи у сфері використання та охорони надр в Україні

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Біліченко В. В.
Поняття та форми правоохоронної діяльності Національної поліції щодо забезпечення публічної безпеки в державі

Бойко В. В.
До питання визначення поняття контролю виконання державного бюджету за видатками

Бортнікова А. Г.
Медіаційна угода, укладена за результата ми вирішення публічно-правового спору в рамках позасудової медіації

Деніс О. В.
Особливості правового регулювання бюджетного процесу в Україні

Діордіца І. В.
Позитивні чинники формування кібернетичної функції держави

Козинець І. Г., Шпак А. В.
Правове регулювання захисту прав платників податків

Конєва І. В.
Адміністративно-правове регулювання державного сектору економіки у процесі виконанн я угоди про асоціацію з Європейським Союзом

Коробцова Д. В.
Принципи побудови бюджетної системи України

Кушнір І. М.
Оподаткування угод при дольовому будівництві: проблеми теорії та практики застосування

Максіменцева Н. О.
Розвиток адміністративно-правового регулювання державного управління в галузі надрокористування в Україні в радянський період

Манжула А. А.
Сутнісний зміст та призначення науково-дослідних установ

Мельниченко Б. Б.
Основні принципи діяльності органів публічного управління в Україні: адаптація до європейських стандартів

Мулявка Д. Г., Середа А. В.
Принципи атестації наукових кадрів вищої кваліфікації як адміністративної процедури

Панова О. О.
Інформаційне забезпечення публічної безпеки в україні

Петришина М. Д.
Проблеми реалізації юрисдикції адміністративного суду щодо вирішення справ за зверненнями суб’єктів владних повноважень

Попадинець І. І.
Визначення основних принципів фінансового контролю у законодавстві україни

Савранчук С. Л.
Щодо питання адміністративної правосуб’єктності спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Семеній О. М.
Забезпечення осіб правом на судовий захист від порушень із боку суб’єктів публічної адміністрації: практична сторона питання

Цвіркун Ю. І.
Щодо питання відповідальності представницьких органів місцевого самоврядування за невиконання судових рішень в адміністративних справах

Юровська В. В.
Ефективність методів адміністративного права: поняття та критерії оцінювання

Яровий К. В.
Адміністративно-правові засади взаємодії Національної поліції України з суб’єктами публічної адміністрації у зоні проведення антитерористичної операції

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Марченко О. В., Мирошниченко Ю. А.
Окремі аспекти правового регулювання експорту та імпорту сільсько господарської продукції в країнах ЄС