Випуск № 3. 2017 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Андрусів Л. М.
Оприлюднення нормативно-правових актів як стадія правотворчості

Андрухів О. І.
Історико-правове дослідження статусу та діяльності інституту громадських інспекторів в західних областях УРСР у повоєнні роки

Дудченко В. В.
Міжособистісна цінність права (за вченням Карлоса Коссіо)

Ілин Л. М.
Окремі питання реалізації імперського та крайового законодавства у Галичині останньої третини ХІХ ст.

Меленко О. В.
Психолого-правова характеристика змісту юридичної діяльності через призму особистісних якостей (професіограма правника)

Третяк С. М.
Створення ефективних і прозорих органів місцевого самоврядування в процесі розбудови українського громадянського суспільства

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Варунц Л. Д.
Особливості конституційно-правового статусу глави держави у Канаді

Кіріка Д. В.
Вплив місцевого самоврядування на демократичну трансформацію державної влади в Україні

Рябовол Л. Т.
Конституційний лад України: наукова дискусія щодо визначення поняття і структурування

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Алєксєєва Н. С.
Зустрічне забезпечення як засіб захисту інтересів відповідача в цивільному процесі

Капітаненко Н. П.
Комерційна таємниця як об’єкт інтелектуальної власності

Кострюков С. В., Кулінич К. А.
Особливості договору перевезення пасажирів залізничним транспортом

Майкут Х. В.
Проблеми правової кваліфікації медичної помилки

Ольховик Л. А., Фучеджі В. Д.
Поняття та зміст медичних послуг в Україні

Федоренко Т. В.
Проблеми правового регулювання спадкування за заповітом

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Артеменко Л. В.
Законодавче забезпечення цільового використання земель сільськогосподарського призначення в Україні

Бочков П. В.
Господарська діяльність релігійних організацій як різновид позакультової релігійної діяльності

Кулієв А. Ю., Цимбаліст Л. С.
Особливості нормативно-правового регулювання діяльності морського агента в Україні

Мельничук М. О.
Відшкодування втраченої вигоди в господарській діяльності

ТРУДОВЕ ПРАВО

Марусевич Д. О.
Фінансово-правові аспекти грошового забезпечення поліцейських

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Берегеля І. М.
Адміністративно-правове регулювання захисту тварин від жорстокого поводження, які використовує людина під час проведення заходів

Біленко М. С.
Корпоративні права господарюючих суб’єктів як об’єкт адміністративно-правового регулювання

Біленко О. А.
Актуальні аспекти застосування законодавства України про адміністративну відповідальність за вчинення правопорушень, пов’язаних із корупцією

Гіденко Є. С.
Особливості затримання особи поліцейським із застосуванням зброї

Гончар А. Г.
Види фінансування і матеріально-технічного забезпечення національної поліції України

Капля О. М.
Доступність судового захисту як принцип адміністративного судочинства України

Кубаєнко А. В.
Проблеми запобігання та протидії корупції в поліції: міжнародний досвід

Лісовол О. М.
Генезис фінансово-правового регулювання валютного контролю

Максіменцева Н. О.
Нормативно-правове забезпечення державного управління у галузі використання та відтворення надр

Нечипорук Ю. М.
Особливості співвідношення адміністративної та цивільно-правової відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері

Овсянников Е. С.
Структура бюджетных расходов по законодательству Украины

Петровський О. М.
До питання про формування єдиного інформаційного простору

Сіренко М. М.
Податково-правове регулювання відносин кредитування

Тильчик В. В., Шпак Н. А.
До питання адміністративно-правового забезпечення усунення корупційних ризиків у діяльності державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру України

Тильчик О. В.
Нормативно-правове забезпечення протидії тінізації економіки: ретроспективний огляд та пропозиції

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Андрушко А. В.
Окремі аспекти кримінальної відповідальності за захоплення заручників

Бойченко В. П.
Захист суспільної моралі засобами кримінального права

Бундз Р. О.
Кримінологічна характеристика злочинів, що вчиняються неповнолітніми з особливою жорстокістю

Іскендеров Ф. Ш.
Врахування особи винного при індивідуалізації покарання

Карпова Н. Ю.
Зміни у колі потерпілих від порушення права на захист відповідно до новел українського кримінального законодавства

Кочуріна Д. В.
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як оптимальний вид покарання за необережні злочини

Павелко Ю. Р.
Особливості початку досудового розслідування злочинів, пов’язаних із зараженням вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою або венеричною хворобою

Паламарчук К. В.
Покарання за вчинення розбою за кримінальним правом України та іноземних держав: порівняльно-правовий аналіз

Стокич В. А.
Процесуальний порядок застосування особистого зобов’язання як запобіжного заходу

Cтолітній А. В., Холмберг Я.
Електронне кримінальне провадження Швеції

Федорова О. Ф., Леськів С. Р.
Кримінальне процесуальне законодавство України в умовах євроінтеграції: недоліки та перспективи реформування

Хижняк Є. С.
Тактичні прийоми проведення слідчого огляду документів

Черкасов С. В.
Альтернативні покарання: сучасний стан впровадження та проблеми ефективності

Шуба Б. В.
Захист культурних цінностей: lex rei sitae vs. Протидія незаконному обігу (міжнародний досвід)

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Панченко І. С.
Місце укладення договору відчуження нерухомого майна: проблеми термінологічної невизначеності

Федчишин А. А.
Експертне забезпечення альтернативної третейської юрисдикції: правові основи функціонування в Україні та в міжнародній арбітражній практиці

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Андрієнко В. В.
Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторінг як міжнародно-правова основа функціонування транскордонних договорів форфейтингу

Бойко І. С.
Збройні міждержавні спори у практиці Європейського суду з прав людини

Філіпська Н. О., Задніпровська О. Ю.
Протидія використанню дітей-солдат у військових конфліктах