Випуск № 1 том 1

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Корнієнко М. В., Тертишник В. М.
Принципи права в розв’язанні проблем конкуренції правових норм, юридичних фікцій і колізій

Луцький М. І.
Правові заходи з визнання Західноукраїнської Народної Республіки на міжнародній арені

Мандель Р. Я.
Толерантність як умова запобігання дискримінації

Чубата М. В.
Державотворчі та законодавчі процеси в Українській Народній Республіці та Білоруській Народній Республіці: історіографічний і порівняльно-правовий аспекти

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Берназюк І. М.
Передвиборча програма кандидата на посаду Президента України: поняття та стан правового регулювання

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Братель О. Г.
Процесуальні юридичні факти цивільного судочинства в контексті тлумачення оціночних темпоральних категорій

Колединцев А. В.
Сутність та значення іпотеки як складової частини системи приватного права

Чанишева А. Р.
Допоміжні організаційні, організаційно-інформаційні та інформаційні зобов’язання

Ярошевська Т. В.
Шляхи вдосконалення законодавства України у сфері охорони прав на географічні зазначення до європейських стандартів та угоди про асоціацію між Україною та ЄС

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Джепа Ю. А.
Тенденції розвитку законодавства у сфері господарського судочинства в умовах євроінтеграції України

ТРУДОВЕ ПРАВО

Кайтанський О. С.
Правові аспекти забезпечення права на освіту в вищих навчальних закладах України

Соболь Є. Ю.
Оглядовий аналіз окремих положень антидискримінаційного законодавства в зарубіжних країнах у контексті порушення прав осіб з інвалідністю

Цимбала І. З.
Поняття свободи праці за законодавством України

Чанишева Г. І.
Закони України як джерела колективного трудового права

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Боженко Н. В.
Поняття та ознаки адміністративно-правового спору

Галунько В. М.
Адміністративно-правова регламентація діяльності слідчих підрозділів

Губська О. А.
Система юридичних гарантій професійного розвитку державних службовців

Ільницький О. В.
Проблеми правового регулювання фінансової системи України в умовах дії спеціальних адміністративно-правових режимів

Ковальська В. В.
Публічне адміністрування у сфері охорони здоров’я України: теоретико-правова характеристика

Мороз С. С.
Форми міжнародного співробітництва органів ДФС України за участю підрозділів правової роботи

Пунда О. О.
Адміністративно-правове регулювання застосування інформаційно-телекомунікаційних систем (на прикладі ДФС України)

Романяк М. М.
До питання про вдосконалення правового регулювання процедури захисту прав громадян у позасудовому порядку

Рибак К. О.
Міжнародний досвід юридичного регулювання містобудівної діяльності

Тарасенко Я. В.
Окремі аспекти феномену субсидіарності у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників

Чухлебов І. О.
Правове регулювання обігу кадрової публічної інформації суб’єктів владних повноважень

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Алєксєйченко О. В.
Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Дячкін М. О.
суб’єктивна сторона злочину масові заворушення

Кернякевич-Танасійчук Ю. В.
Напрями взаємодії кримінально-виконавчої та кримінальної процесуальної політики України

Кисельов О. О., Кисельов І. О.
Оцінка ефективності протидії хабарництву як основний індикатор якості протидії корупції в Україні

Одинцова І. М.
Інститут адвокатського розслідування у кримінальному провадженні

Пакліна Т. О.
Характеристика вбивств через необережність: кримінально-правовий аспект

Пономарьова М. С.
Родовий об’єкт злочину «постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови»

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Кондрат’єва Л. А., Юрійчук І. В.
Запровадження адвокатської монополії у наданні правової допомоги в Україні

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Кравчук М. Ю.
Децентралізація влади як гарантія демократизації держави та суспільства: міжнародно-правовий аспект