Випуск № 6. 2015 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Заморська Л. І.

Функції права: змістовно-теоретичний аналіз

Калашников В. М.

Військова демократія як додержавна форма соціального управління у світовій та вітчизняній історії

Марков К. А.

Справедливость и юридическая ответственность

Мороз С. П.

Онтологічна основа поняття держави

Легка О. В.

Джерела мусульманського права

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Словська І. Є.

Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду в контексті конституційної засади відкритості судової влади

Тертишник В. М.

Конституційна реформа: пошук нової парадигми українського конституціоналізму

Грабильніков А. В.

Конституційно-правовий статус і правовий режим іноземців та осіб без громадянства в Україні: співвідношення понять

Заворотченко Т. М.

Форми захисту виборчих прав громадян України: загальнотеоретичний огляд

Chizhmar K. I.

Reform of the system of notaries

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Sokolenko О. L.

Object of administrative and legal protection as a basic element of their legal status secured by appropriate guarantees from the government

Литвин О. П.

Спеціальні принципи здійснення управління місцевими фінансами в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Шуба Б. В.

Науково-теоретичний аналіз витоків формування інституту кримінального проступку

Богатирьов А. І.

Роль спеціально-кримінологічних заходів запобігання пенітенціарній злочинності

Тагієв С. Р.

Квінтесенція концепції проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України

Буряк К. М.

Потерпілий у злочині перешкоджання законній професійній діяльності журналіста

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Алєксєєнко І. Г.

Особливості та істотні умови принципів європейського договірного права

Бережна К. В.

Європейська комісія в інституційному механізмі Європейського Союзу

Поляков С. И.

Разработка Ф. Ф. Мартенсом теоретических и научных основ международного права