Випуск № 5. 2015 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Заморська Л. І.

Нормативна система соціального регулювання: загальнотеоретичні аспекти

Калашников В. М.

Буржуазні реформи в царській Росії та Україні

Куракін О. М.

Теоретико-правові аспекти дефініції правових засобів забезпечення законності в правовому регулюванні 

Марков К. А.

Проблема визначення поняття соціальної держави в науці

Мороз С. П.

Правові аспекти сучасних підходів поняття громадянського суспільства

Поляков С. І.

Діяльність В. І. Ульянова в Самарському окружному суді як предмет історико-юридичного дослідження

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Соколенко О. Л.

Реалізація захисту прав громадян у діяльності правоохоронних органів України

Заворотченко Т. М.

Захист прав громадян – головна функція політичних прав і свобод громадян в Україні

Шкабаро В. М.

До питання конституційно-правового визначення поняття «державний кордон України»

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Кулиев И. О., Гусейнов А. А.

Правовое регулирование времени отдыха авиационного персонала в Азербайджанской Республике

Ведькал В. А.

Цивільно-правові аспекти правового регулювання договору комерційної концесії

Малий В. Ю.

Особливості регламентації користування земельними ділянками приватної житлової забудови

Смолов К. В.

Неплатоспроможність як підстава виникнення відносин, що є предметом конкурсного права

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Богатирьов І. Г.

Право на отримання інформації засудженими в пенітенціарній сфері як наукова проблема

Словська І. Є.

Кримінально-правова відповідальність за порушення виборчих і референдних прав громадян

Тертишник В. М.

Проблеми незалежності слідчого

Galaburda N. A.

Rehabilitation in criminal process

Хейлік В. В.

Об’єкт злочину в кримінальному праві: теорія та практика правозастосування

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Barayev V. M., Shibchenko A. V.

Features of the of international legal regulation of investments at the universal level

Бережна К. В.

Перерозподіл юрисдикції судових органів Європейського Союзу після Лісабонської реформи