Випуск № 6. 2022 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Горінов П. В.
ПРАВОВА ОСВІТА В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Іванченко О. М.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЛЕГІТИМНОСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ

Куненко І. С.
СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЮСТИЦІЯ»

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Барвіненко В. Д.
ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МУНІЦИПАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Лобко В. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Грабовська О. О.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВ (ОБОВ’ЯЗКІВ) ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ПРОКУРАТУРИ В КОНТЕКСТІ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ПОЗОВАМИ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Крушельницька Г. Л.
КЛАСИФІКАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЛЮДСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Перунова О. М.
ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ ПРОТОКОЛУ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ

Рудницька О. П., Дем’янюк В. М.
НЕЮРИСДИКЦІЙНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Коваленко-Чукіна І. Г., Машковська Л. В.
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Федоренко Ю. С.
УЧАСНИКИ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПРОВАДЖЕНЬ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

ТРУДОВЕ ПРАВО

Малюга Л. Ю.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЖІНОК

Миколаєць А. П.
УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Дем’янов В. В.
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРИРОДНИХ СКЛАДОВИХ ДОВКІЛЛЯ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Бехтер Л. В.
СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖНАРОДНИХ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ: ПРОБЛЕМАТИКА НАУКОВОГО ПІДХОДУ

Бойко О. В.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ДОКТРИНИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ

Буковський Ю. Д.
НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ БОРОТЬБИ З НАРКОЗЛОЧИННІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Залужний В. Ф.
ВІЙСЬКОВО-ДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПРОСТУПОК: ПОНЯТТЯ, СКЛАД, ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ У ВІЙСЬКОВО-ДИСЦИПЛІНАРНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Кізіль М. А.
ЗАКЛАД СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Ковбас І. В., Худик А. М.
ПРИРОДА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ НА СТЯГНЕННЯ В ДОХІД ДЕРЖАВИ АКТИВІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ФІЗИЧНІЙ АБО ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ

Крикун В. В.
КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО КРИТИЧНУ ІНФРАСТРУКТУРУ»

Кріцак І. Л.
МЕДІАЦІЯ ЯК ФОРМА ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

Крупицький О. С.
ЗМІСТ АНАЛІЗУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Максимова М. К.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЯК УМОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИТИНОЮ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ЖИТТЯ

Наконечна І. В.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Пижов С. Л.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ МВС

Приймаченко Д. В., Віхляєв М. Ю.
ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СУДУ ТА ДОСТУП ДО СУДОВИХ РІШЕНЬ ЯК ГАРАНТІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУДДІВ

Рогозіннікова К. С.
ЦЕНТРИ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Соколов В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В МИТНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Чернадчук Т. О., Козачок І. В.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК НАПРЯМОК РОЗВИТКУ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Шульга О. В., Пушкіна О. В.
СПОРИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАХИСТОМ ПРАВА НА ЗДОРОВЕ ДОВКІЛЛЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Вечеря М. Р., Кравчук П. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ СВІДКА, ДО ЯКОГО ЗАСТОСОВАНО ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Керопян А. А.
СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 340 КК УКРАЇНИ

Коваль О. І.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ В ПОРЯДКУ НАДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Кравченко І. О., Калюжна С. В.
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Маланчук А. Г.
ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ

Маленко О. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО ТА ОБВИНУВАЧЕНОГО ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ЗАСТАВИ ЩОДО ЗАМІНИ ЗАСТАВОДАВЦЯ

Рудик М. М.
СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Самойленко С. В.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ

Чорна О. В.
СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ЧИ НАЗРІЛИ ЗМІНИ ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ?

Шишацька Ю. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЛЯ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Ольшевський П. М.
ІНСТИТУТ ПОМІЧНИКІВ СУДДІВ В СУДАХ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ