Випуск № 4. 2022 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Ковний Ю. Є.
ЄВРОПЕЙСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ: ТЛУМАЧЕННЯ ПІДХОДІВ

Манько Д. Г.
МІЖГАЛУЗЕВІСТЬ, КОМПЛЕКСНІСТЬ, ІНТЕГРАТИВНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОГО ПРАВА

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Максіменцева Н. О.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНСОЛІДАЦІЇ ПАРЛАМЕНТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Біланов О. С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОЇ ТАЄМНИЦІ У ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИНАХ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

Гаврік Р. О.
ВИЗНАННЯ ШЛЮБУ НЕДІЙСНИМ ЯК СПОСІБ СУДОВОГО ЗАХИСТУ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ПОДРУЖЖЯ

Котвяковський Ю. О., Кунда В. М., Тарасенко К. Є.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Перунова О. М.
ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Токарева В. О.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ВИДАЛЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Малолітнева В. К.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК СКЛАДОВА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ТРУДОВЕ ПРАВО

Кисельова О. І.
ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЗІ СПОРТСМЕНАМИ-ПРОФЕСІОНАЛАМИ

Миколаєць А. П.
ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

Черноус С. М.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ПРАЦІВНИКІВ НА ВІДПОЧИНОК: ПРОБЛЕМИ ОБМЕЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Грудовенко О. С.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Гусейнов Ільгар Вугар огли
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОЦЕДУРНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ НОРМ: ЯКІСНО-НОВИЙ ПІДХІД КРІЗЬ ПРИЗМУ ІННОВАЦІЙНО-КОРПОРАТИВНОГО АНАЛІЗУ

Максимова М. К.
БЕЗПЕКА ДИТИНИ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ ТА ОБʼЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Піпко Ю. В.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ТА ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Sokolenko O. L.
STATE CONTROL AS A MEANS OF ENSURING THE OBSERVANCE OF CITIZENS’ RIGHTS IN CONDITIONS OF THE LEGAL REGIME OF MARITAL STATE IN UKRAINE

Чайка О. С.
ПІДСТАВИ ПОНОВЛЕННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТРОКІВ У СПРАВАХ ЩОДО РОЗГЛЯДУ Й ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ КАРАНТИНУ У КОНТЕКСТІ АКТУАЛЬНИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

Чалик В. Р.
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Чернишова В. Ю.
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВНИХ СУБʼЄКТІВ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Булдакова К. Е.
РОЛЬ І МІСЦЕ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

Бурачинська Ю. Б.
ПОНЯТТЯ «СТВОРЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Єпринцев П. С.
ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БАНДИТИЗМ

Звенигородський О. М., Кізюн О. П.
ПОНЯТТЯ ПЕРЕВИЩЕННЯ ВІЙСЬКОВОЮ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ ВЛАДИ ЧИ СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ АБО В БОЙОВІЙ ОБСТАНОВЦІ

Кузьменко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КІБЕРЗЛОЧИНІВ

Лазоренко Є. Ю.
ПРЕЦЕДЕНТНІ РІШЕННЯ КАСАЦІЙНОГО СУДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ВИДИ ТА ЗНАЧЕННЯ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА)

Маркєлова В. М.
НЕДОТОРКАННІСТЬ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ІДЕЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Микитюк С. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СЛІДЧИХ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

Никифоренко Ю. Л.
ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ПЕРЕЙНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ВІД КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНУ ІНШОЇ ДЕРЖАВИ

Охріменко С. С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕЦЕДЕНТНОЇ ПРАКТИКИ ЄСПЛ СУДАМИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Самойленко С. В.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ

Федорів О. М.
РЕАЛІЗАЦІЯ СТАНДАРТІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Чайка І. М.
ОЗНАКИ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ШАХРАЙСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТА СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 190 КК УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Начос Р. Р.
ТРАНҐЕНДЕРИ В СКЛАДІ ЗБРОЙНИХ СИЛ: ДОСВІД ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ НАТО ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Сачко О. В.
ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ