Випуск № 5. 2021 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Кравцова М. О., Дацюк Т. К., Філіпенко О. І.
ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ СВОБОДИ СОВІСТІ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Максіменцева Н. О.
ПРОТИДІЯ ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ: ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

Шелевер Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Карпенко Р. В., Тарасенко С. Г.
ШЛЮБНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОСНОВНА ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА: АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ОАЕ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Коршун А. В.
ЩОДО ПИТАННЯ ВВЕДЕННЯ В ОБІГ ТЕРМІНА «КОМПЛАЄНС» У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

ТРУДОВЕ ПРАВО

Бондар О. С.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА І МЕХАНІЗМ ЇЇ ВИПЛАТИ В УКРАЇНІ ТА КАНАДІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Войтюк Л. М.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Третьяк А. В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УМОВАХ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Галабурда Н. А.
ХАРАКТЕР МОДЕРНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В АНГЛОСАКСОНСЬКІЙ СИСТЕМІ ПРАВА

Моргунов О. А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Беньківський В. О.
ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КАУЗАЛЬНОСТІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Дем’яновський В. В.
ГЕНЕЗА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИВЛАСНЕННЯ, ЗАВОЛОДІННЯ ВІЙСЬКОВИМ МАЙНОМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ, ВЧИНЕНЕ ВІЙСЬКОВОЮ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ

Завидняк І. О.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦВА У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Карпенко В. М.
НАДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ СВІДКУ ПІД ЧАС ЙОГО ДОПИТУ

Меленко О. В., Гриндей Л. М., Стратій О. В.
ПСИХОЛОГО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Сизоненко А. С.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Шуміло О. М.
ПЕРСПЕКТИВИ ВСТАНОВЛЕННЯ ЮРИСДИКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ ЩОДО ЕКОЦИДУ

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Томчук Г. О.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ДО ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТОЛІТТЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Волощук О. Т., Юрчишин В. М.
ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

РЕЦЕНЗІЇ

Юзікова Н. С.
РЕЦЕНЗІЯ НА СЛОВНИК-ДОВІДНИК «КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО» (АВТОРИ-УПОРЯДНИКИ: С. Ф. ДЕНИСОВ, Т. А. ДЕНИСОВА, М. В. ПУЗИРЕВСЬКИЙ)