Спеціальний випуск том 3, 2019 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Бакумов О. С.
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ГАРАНТУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Воронятніков О. О.
СУЧАСНІ ЕПІДЕМІЧНІ ВИКЛИКИ В УКРАЇНІ З 2000-2018 РР. ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ

Дроботов С. А.
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

ТРУДОВЕ ПРАВО

Панчук В. В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Тангиян О. О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО ГАРАНТІЙ ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ

Шкарупа К. В.
ОСНОВНІ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Білоус О. В.
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ: КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ, СТРУКТУРА, ЗАВДАННЯ

Босий В. П.
ДО ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО АБО ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

Володіна Д. А.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ТА НАПРЯМКІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Ковальчук І. М.
ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Комірчий П. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ПО СЛУЖБІ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ

Костюшко О. П.
ПОНЯТТЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ВИНИКНЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРІЄНТОВАНОЇ НА ГРОМАДУ

Кравцова М. О.
СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ СОВІСТІ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ

Лях І. О.
ЗАКОНОДАВЧІ ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ

Мельник Ю. В.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Нікітін В. В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ УСУНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Пінкевич Н. С.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Приварський Ю. Ю.
АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ

Семенников С. В.
ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Снитнікова М. В.
ІНДИВІДУАЛЬНІ АКТИ СТОСОВНО ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Фесенко О. М.
ВИДИ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

Чорней В. С.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРИМУСУ

Шаповал В. О.
ІНСТИТУТ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Шкляренко А. М.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бортницька В. В.
МЕТА ТА ПРИНЦИПИ СПРОЩЕНОГО ПОРЯДКУ ВИДАЧІ ОСІБ

Дубовий Є. О.
ВЗАЄМОДІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ З ДЕРЖАВНИМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

Дубонос К. В.
ЗНАЧЕННЯ БАЗ БІОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Оксаніченко А. С.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ, ЯКІ МІСТЯТЬ ПОНЯТТЯ ЗЛІСНОСТІ

Сироватка С. С.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦИФІКИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ОБ’ЄКТА ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ, ВЧИНЕНИХ У СПІВУЧАСТІ

Сорочан А. В.
ДО ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ШАХРАЙСТВА НА ПЕРВИННОМУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

Фарима М. М.
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ АБО ІНШОЇ НЕЗАКОННОЇ УГОДИ ЩОДО ДИТИНИ