Випуск № 2. 2020 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Білоус О. В.
АНАЛІЗ ДОКТРИНАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ

Макаренков О. Л.
УМОВИ ЗМІСТОВНОГО НАПОВНЕННЯ ДОБРОЧЕСНИХ КОНФІГУРАЦІЙ ПРАВОСВІДОМОСТІ ПАРЛАМЕНТАРІВ

Невзорова І. В.
ҐЕНЕЗА РОЗВИТКУ ДЕОНТОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІУСА

Сташків Н. М.
ДОВІРА ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ПОВАГИ ДО СУДУ (АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ, УХВАЛЕНИХ МІЖНАРОДНИМИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ)

Фаст О. О.
ДЕРЖАВНА ВЛАДА ТА ОСОБИСТІСТЬ У ВІЗАНТІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ: ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ТА ПРАВОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Чепульченко Т. О., Огієвич С. М.
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У ПРОЦЕСІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Дмитришин В. С.
ІСТОРИЧНИЙ ГЕНЕЗИС ПРАВОВІДНОСИН ЩОДО РОЗПОРЯДЖАННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Коробцова Н. В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В МЕДИЦИНІ

Рябченко Ю. Ю.
ДОКАЗУВАННЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ

Ювчиця О. В.
МІЖНАРОДНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА БЕЗСТОРОННОСТІ СУДУ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ТРУДОВЕ ПРАВО

Амелічева Л. П.
ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ІДЕЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ

Колєснік Т. В.
РЕГЛЕМЕНТАЦІЯ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ

Комарова В. П.
КОНВЕНЦІЯ МОП «ПРО МІНІМАЛЬНІ НОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Буланова Ю. М.
СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ СЛУЖБОВОГО ПРАВА

Бухтіярова І. Г., Бухтіяров О. А.
ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА

Желтобрюх І. Л.
ПРЕКЛЮЗІЯ ПОВТОРНОГО ПОЗОВУ В ЗАРУБІЖНІЙ ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО

Журавель Я. В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПЕРЕКОНАННЯ У ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ

Кириченко Ю. М.
ЩОДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Ковбас І. В.
НАГОРОДА ЯК «БАЗОВИЙ» ЕЛЕМЕНТ НАГОРОДНОГО ПРАВА: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Мамалуй О. О.
КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН ЯК УЧАСНИК ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН

Муляр Г. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Пряміцин В. Ю., Балінська В. О., Єрмак Я. М.
ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ УКРАЇНИ В СЕРВІСНУ ДЕРЖАВУ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ

Сіделковський О. Л.
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

Теремецький В. І., Ховпун О. С.
ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА РОЗВИТОК ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Андрушко П. П., Давидович І. І., Задоя К. П.
ПРОБЛЕМА ВИЗНАННЯ СУДДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ СУБ’ЄКТАМИ ЗЛОЧИНУ ЗА СТАТТЮ 375 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ: ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПІДХІД

Беспалько І. Л.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОПОРЦІЙНОСТІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Кайданович Т. М.
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ ВЕБ-РЕСУРСІВ НЕУРЯДОВИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІЗ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

Капустін О. Б.
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ

Кікалішвілі М. В.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ КОРУПЦІЇ ТА КОРУПЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Курбатова І. С.
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО У РАЗІ ВІДМОВИ ПРОКУРОРА ВІД ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ

Пастух А. Є.
СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПИТАНЬ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ СУДУ, ПРИЙНЯТИХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ОБВИНУВАЛЬНИХ АКТІВ НА СТАДІЇ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Поляк У. Ю.
ЗВІЛЬНЕННЯ ДЕЯКИХ ОСІБ ВІД СВІДОЦЬКОГО ІМУНІТЕТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Пряміцин В. Ю., Мельник В. В.
АСПЕКТИ ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗАСТОСУВАННЯ ВИЩОЇ МІРИ ПОКАРАННЯ

Фігурський В. М., Юрків Р. Р.
КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧУЩІ ОЗНАКИ ОСОБИ ПРАВОПОРУШНИКА ТА ОСОБИ ПОТЕРПІЛОГО У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ПІДКУП МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Шумейко Д. О.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ОСКАРЖЕННЯ УХВАЛ СЛІДЧОГО СУДДІ, СУДУ У СПЕЦІАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Іщук Д. О.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Бігняк О. В.
КРИПТОВАЛЮТА І МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО: ЯКІ КОЛІЗІЙНІ ПРИВ’ЯЗКИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ

Галаган О. Я.
ПРАВОВІ ПИТАННЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ РОБОТИ МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ ЕКІПАЖІВ В КАРАНТИННИХ УМОВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПАНДЕМІЄЮ КОРОНАВІРУСУ (COVID-19)

Дешко Л. М., Буличева Н. А., Альонкін О. А., Михайловський В. І., Галай В. О.
МІЖНАРОДНО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЗОВОЇ БЕЗПЕКИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ