Спеціальний випуск том 2, 2019 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Чехович Т. В.
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ГАРАНТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ПЕРЕД ЗАКОНОМ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Бойченко Е. Г.
ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НЕДЕРЖАВНИХ ДЖЕРЕЛ

ТРУДОВЕ ПРАВО

Панчук В. В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Пижова М. О.
ЮРИДИЧНІ ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Бакумов О. С.
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ГАРАНТУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Германов О. П.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ПОНЯТТЯ ТА СПЕЦИФІКА

Коваль М. В.
МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ФУНКЦІОНУВАННЯ МИТНИЦЬ

Коліуш О. Л.
ЦЕНТРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Комірчий П. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ПО СЛУЖБІ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ

Костюшко О. П.
ПОНЯТТЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ВИНИКНЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРІЄНТОВАНОЇ НА ГРОМАДУ

Пінкевич Н. С.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Подолєв О. О., Подолєва А. І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИЛУЧЕННЯ МАЙНОВИХ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ З УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Приходько А. А.
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ: ТЕРМІНОЛОГІЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Рокунь С. В.
ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, І ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

Сіделковський О. Л.
ЄДИНИЙ МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Хижня Л. Є.
СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ДОВКІЛЛЯ» ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Шкляренко А. М.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бортницька В. В.
МЕТА ТА ПРИНЦИПИ СПРОЩЕНОГО ПОРЯДКУ ВИДАЧІ ОСІБ

Виноградова C. О.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ

Дубонос К. В.
ЗНАЧЕННЯ БАЗ БІОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Кікалішвілі М. В.
РОЛЬ МАС-МЕДІА У ПРОФІЛАКТИЦІ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

Оксаніченко А. С.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ, ЯКІ МІСТЯТЬ ПОНЯТТЯ ЗЛІСНОСТІ

Пузирьов М. С., Мельниченко І. П.
ВІДПОВІДНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЗІ СТАНДАРТАМИ КОМІТЕТУ РАДИ ЄВРОПИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КАТУВАННЯМ

Chaplynska Yu. A.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Білоус О. В.
ПРИНЦИП ОФІЦІЙНОГО З’ЯСУВАННЯ ВСІХ ОБСТАВИН У СПРАВІ: ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗОК ІЗ ЗАВДАННЯМ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Кухта М. М.
ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ В АСПЕКТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО РЕЗУЛЬТАТУ СУДОВОЇ РЕФОРМИ

Нечипорук Г. Ю.
ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Сорока Л. В.
ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И КИТАЕМ В КОСМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Громовенко К. В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ З ПИТАНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Котляревська Г. М.
АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗВЕРНЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ СУТНІСТНО-ПРОЦЕДУРНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Богдан Б. В.
ПРИНЦИПИ ОХОРОНИ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ