Випуск № 1. 2020 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Махаринець Є. М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ПРОГРАМНИХ ЗАСАДАХ ОУН ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ НА ВОЛИНІ У РОКИ РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ ВІЙНИ

Сковронська І. Ю.
ЗАСТОСУВАННЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУДОВОМУ ВИСТУПІ АДВОКАТА

Сковронський Д. М.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ ЗАХИСНИКА З КОНСПЕКТОМ СУДОВОЇ ПРОМОВИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Олійник А. Ю.
ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Чистоколяний Я. В.
ДО ПИТАННЯ ЩОДО КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО КУРСУ УКРАЇНИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Вакулович Е. В.
ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ДІЇ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ДОГОВОРУ В ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНОМУ ПРАВІ (НА ПРИКЛАДІ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ)

Гуйван П. Д., Гуйван О. П.
ПРАВО НА ЕКОЛОГІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ЯК ОСНОВА ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Добріогло О. В.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ НЕТРАДИЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Кириченко Т. С.
ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ ВНАСЛІДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ ЗА ПОЗОВОМ ОДНОГО З ПОДРУЖЖЯ

Кострюков С. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ У ВНУТРІШНЬОМУ СПОЛУЧЕННІ

Парасюк В. М.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ПІДСТАВИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Pashaieva Susanna Abulfat gizi
HISTORY OF DEVELOPMENT OF HOUSING LEGISLATION IN AZERBAIJAN

Пряміцин В. Ю., Балінська В. О., Ковалик К. І.
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ ТА США: ПЕРЕВАГИ Й НЕДОЛІКИ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Карпенко Р. В.
ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Греца Я. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ПРИ ОПОДАТКУВАННІ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ

Мамалуй О. О.
ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЯК УЧАСНИК ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН

Плетньова А. Є.
СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

Романишин Н. Ю.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Тильчик О. В., Мердова О. М., Тильчик В. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІЛЬНИХ ПРОЕКТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЩОДО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Івасин О. Р., Косенко О. А.
ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ ЄВРОПИ ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ У СФЕРІ ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ ВІД ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Каланча І. Г.
ЕЛЕКТРОННИЙ СЕГМЕНТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНІ ТУРКМЕНІСТАНУ

Лісіцина Ю. О.
ЗАПОБІГАННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПОРУШЕННЮ ВСТАНОВЛЕНОГО ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЮДИНИ

Мaлaнчук П. М.
ПOРIВНЯННЯ БOРOТЬБИ З КIБЕРЗЛOЧИННIСТЮ В УКРAЇНI ТA ЗAРУБIЖНИХ КРAЇНAХ

Можайкіна О. С., Коляда С. В.
БУЛІНГ ЯК ФОРМА ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Парасюк Н. М.
ЗЛОЧИНИ ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ЗАКОНОДАВЧИЙ КОМПРОМІС

Світличний О. О.
ДИНАМІКА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ САНКЦІЙ У ПРОТИДІЇ РОЗБЕЩЕННЮ НЕПОВНОЛІТНІХ

Скоромний Д. А.
СПРАВЕДЛИВІСТЬ У ПРАВОВОМУ ВИМІРІ

Тарасюк С. М.
ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У ЖИТЛІ ЧИ ІНШОМУ ВОЛОДІННІ ОСОБИ

Янішевська К. Д., Савицька І. В.
ЩОДО ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ ПЕДОФІЛІЇ В УКРАЇНІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Альохін К. В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Ведькал В. А.
МЕХАНІЗМ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄСПЛ В УКРАЇНІ