Випуск № 3. 2019 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Калєніченко Л. І., Слинько Д. В.
ПРАВОЗАСТОСОВНА ПОМИЛКА ПРАЦІВНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК ПЕРЕПОНА НА ШЛЯХУ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ ПРАВОЗАСТОСОВНОГО ПРОЦЕСУ

Козинець О. Г., Півень Б. О.
ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ НІККОЛО МАКІАВЕЛЛІ В ІСТОРИЧНОМУ ТА СУЧАСНОМУ АСПЕКТІ

Лежнєва Т. М., Черноп’ятов С. В.
ФУНКЦІЇ ПРИСЯГИ В ПРАВІ УКРАЇНИ

Спосіб Д. П.
ПРОСВІТНИЦЬКО-ВИХОВНА ФУНКЦІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ ЗГІДНО З ІНСТРУКЦІЄЮ 1946 РОКУ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Головко К. В.
ІНКОРПОРАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ

Заворотченко Т. М.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПРИ ОХОРОНІ І ЗАХИСТІ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

Пастернак В. В.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ

Піфко О. О.
РОЛЬ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК У РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА СТРАЙК В УКРАЇНІ, ПОЛЬЩІ ТА ЛАТВІЇ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Чукаєва В. О.
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА КОНСТИТУЦІЙНА ДОКТРИНА РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Варбанський О. В., Карпенко Р. В.
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ

Возна Д. В., Карпенко Р. В.
НОВІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІД ЧАС ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

Гуйван П. Д.
ЗНАЧЕННЯ ДОБРОСОВІСНОСТІ ПІД ЧАС НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА ДАВНІСТЮ ВОЛОДІННЯ

Коробцова Н. В.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ НЕВИЛІКОВНО ХВОРИХ В УКРАЇНІ

Мамницький В. Ю., Белей О. В., Дулепа В. П.
МЕДІАЦІЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

ТРУДОВЕ ПРАВО

Андронова В. А.
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Волошин І. П.
ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ГРОМАДЯН

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Бойко А. В.
ЛІНГВІСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Задоя І. І.
СЛУЖБОВА ДИСЦИПЛІНА НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Замрига А. В.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ковтюх Н. П.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Козинець І. Г., Пророченко В. В.
МЕТА Й ЗАВДАННЯ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ

Лученко М. М.
ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ: АСПЕКТИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Олендер І. Я.
МІЖНАРОДНЕ ПОДВІЙНЕ ОПОДАТКУВАННЯ: ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ

Sudarenko O. V., Senchenko L. V.
LEGAL REGULATION OF PARTICIPATION OF STATE IN FINANCING OF CULTURE

Хараїн І. І.
НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ»

Чернишова В. Ю.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ ДЛЯ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Дмитрук М. М.
ВИОКРЕМЛЕННЯ «ЗАКІНЧЕНОГО ЗЛОЧИНУ» ЯК САМОСТІЙНОЇ СТАДІЇ СУПЕРЕЧИТЬ ПРАВИЛАМ ЛОГІКИ ТА КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Івасишин Т. М.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ Й ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ У ПРОВЕДЕНІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН І ПРОДУКТІВ ПОСТРІЛУ

Ільюшонок О. Ю.
ПРОБЛЕМА ВИЗНАННЯ СУДОМ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ НЕЯВКИ ПРОКУРОРА У СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ ВІДМОВОЮ ВІД ОБВИНУВАЧЕННЯ

Кравчук І. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ СУДОВИХ ДІЙ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Мирошниченко Ю. М.
РЕЗУЛЬТАТИ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ: ОЦІНКА ДОПУСТИМОСТІ

Попович О. В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 110-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Сидорчук В. В.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СЛІДЧОГО

Татаркевич Я. О.
ВИКРАДЕННЯ ЯК ЗЛОЧИН ПРОТИ ВОЛІ ОСОБИ

Третьяков Д. А.
АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ЗЛОЧИНІВ, ВКАЗАНИХ У ПРИМІТЦІ ДО СТ. 45 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, ПОНЯТТЮ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Членов М. В.
ЩОДО ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПІД ЧАС ОБ’ЄДНАННЯ ТА ВИДІЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Шабаровський Б. В.
СПОСОБИ ПЕРЕВІРКИ ДОКУМЕНТІВ, СТВОРЕНИХ БЕЗ ЗВ’ЯЗКУ ІЗ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОВАДЖЕННЯМ, ТА ПРОТОКОЛІВ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Слива Л. В.
МЕТОДОЛОГІЯ ЗДІЙСНЕННЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РОБОТИ АДВОКАТОМ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Яновицька А. В.
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ ЗА МІЖНАРОДНИМ І НАЦІОНАЛЬНИМ ПРАВОМ