Випуск № 2. 2011 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

Алєксєєнко І.Г.

Політико-інституційна взаємодія гілок влади як підґрунтя формування структури та розвитку форми правління сучасної держави

Бережна К.В.

Особливості функціонування управлінського механізму Європейського Союзу

Грабильніков А.В.

Конституційний механізм державної влади в Україні у контексті принципу поділу влади

Грабильнікова О.А.

Форми здійснення суб’єктивних прав виборців

Забродіна О.В.

Бюрократія чи бюрократізм? Особливості національного характеру

Заворотченко Т.М.

Теоретико-правовий аналіз політичних прав і свобод людини й громадянина в Україні

Малий В.Ю.

Поняття земель для будівництва житлових багатоквартирних будинків у містах

Марков К.А.

Соціальна держава: поняття

Марченко О.В.

Страхування життя як перспективний інститут страхового права

Патерило І.В.

Валютне регулювання та валютна політика як важливі інструменти механізму державного регулювання національної економіки

Резникова В.І.

Правова природа шлюбу

Резникова М.О.

Прикладні аспекти розгляду позовів на користь невизначеного кола осіб

Саєнко М.І.

Суб’єкти спеціальної компетенції, які здійснюють державний контроль у сфері фінансових послуг: поняття та фінансово-правові особливості

Слісаренко О.М.

Моделі автономного та регіонального устрою у сучасних умовах

Соколенко О.Л.

Актуальні питання становлення та розвитку адміністративного судочинства

Стасюк О.М.

До питання про види відносин спільної власності

Степанов А.А.

Должники как субъекты банкротства в процедурах несостоятельности

Юзікова Н.С.

Гуманістична спрямованість загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року