Випуск № 1. 2011 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

Алєксєєнко І. Г.

Проблеми уніфікації колізійних норм у сфері приватноправових

Бараєв В. М.

Проблеми дотримання принципу незастосування сили у міжнародних

Бережна К. В.

Реформування системи «Європейського управління»

Бобнєва Г. Ю.

Захист прав інтелектуальної власності на продукцію парфумерного виробництва та кулінарні рецепти

Грабильніков А. В.

Організаційно-правові гарантії конституційного права брати участь в управлінні державними справами

Дятленко Н.М.

Господарсько-правові засоби стимулювання економіки в праві Німеччини

Забродіна О. В., Забродін С. І.

Захист прав споживачів: теорія та практика сьогодення

Заворотченко Т. М.

Науковий аналіз розгляду звернень громадян органами державної влади

Заржицький О. С.

Поняття робочого часу за законодавством України

Зібарев Л. В.

Європейська Хартія місцевого самоврядування про матеріальне забезпечення самоврядованих інституцій

Калашников В. М.

Історичний розвиток концепції розподілу влади

Кожемякін П. Г.

Дострокове припинення повноважень глави держави у країнах СНД

Левченко Ю. М.

Основні напрями взаємодії нормативних компонентів міжнародної та національних правових систем(В контексті проблем імплементації міжнародних норм у національне законодавство в галузі захисту прав та свобод людини й громадянина.)

Малий В. Ю.

Правовий режим земельних ділянок об’єктів будівництва за концепцією Містобудівного кодексу України

Марков К. А.

Значение процессуальной формы в обеспечении юридической ответственности

Ніконова Н. О.

Окремі питання оподаткування індивідуальної адвокатської діяльності

Острах М. Б.

Види адміністративних послуг

Патерило І. В.

Розрахунковий валютний форвард як різновид договорів валютного шилінгу

Поляков С. І.

РСДРП та БУНД: співробітництво і протистояння на етапі боротьби проти російського самодержавства

Резникова В. І.

Момент вчинення договорів: проблемні питання

Слісаренко О. М.

Характеристика президентських та парламентських республік у працях В.Т. Вільсона

Снісаренко О. Г.

Досвід правового регулювання муніципального підприємництва в Європейському Союзі

Чумакова О. В.

Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в державах-членах Європейського Союзу

Шалімов В. М.

Концептуальні засади розвитку місцевого самоврядування в Російський Федерації

Шаповалова О. В.

До питання вдосконалення термінологічного апарату Митного кодексу

Шпоротюк Н. Л.

Польський досвід реформи територіальної організації місцевого самоврядування

Яблонський Д. В.

Правові основи компетенції органів муніципального управління в США