Випуск № 2 том 1

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Барановський О. В.
Правове регулювання та організаційне забезпечення кадрової роботи та професійної підготовки особового складу міліції України (історико-правові аспекти)

Бірюкова А. М.
Глобалізація як феномен розвитку сучасного суспільства

Бойчук Д. С.
Щодо питання про регулювання права на зброю як складової частини права людини на захист

Мацелюх І. А.
Види покарань у джерелах канонічного права Київської митрополії (ХV – ХVI СТ.)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Антонова О. Р.
Забезпечення прав і свобод членів сім’ї як суб’єктів конституційно-правових відносин

Шамрай В. В.
Міждержавна інтеграція: теоретичні аспекти та вплив на конституційне законодавство

Ярмоленко О. В.
Суб’єкти інформаційного забезпечення виборчого процесу

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Білько О. П.
Загальна характеристика способів захисту прав кредиторів

Попадинець Г. О.
Особливості правового статусу суб’єктів господарювання у сфері господарських правові дносин

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Артеменко А. В.
Публічна адміністрація у сфері захисту соціально незахищених верств населення

Баїк О. І.
Про різновиди санкцій податково-правових норм

Воронецька-Зозуля Н. С.
Особливості правового регулювання перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні

Данілов С. О.
Правова характеристика суб’єктів податкових правовідносин у науці фінансового права

Іванченко В. А.
Повноваження та компетенція центральних і місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування щодо забезпечення та організації мобілізації

Карелін В. В.
Соціально-правовий режим захисту управлінського персоналу органів та установ виконання покарань

Карпунцов В. В.
Внесення органами прокуратури до Верховної Ради України подань за матеріалами розслідування кримінальних правопорушень стосовно народних депутатів України: процедурний аспект

Кошкош О. О.
Правова природа справ адміністративної юрисдикції, що виникають із приводу виконання судових рішень і рішень інших органів та осіб

Крикун В. Б.
Функції адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах

Куліш А. М., Миколенко Н. С.
Критерії оцінки ефективності діяльності органів прокуратури України

Кушнір М. В.
Функції та принципи адміністрування військової слу жби в Україні – управлінський досвід країн-членів НАТО

Лебедєв О. П.
Осучаснення нормативно-правового забезпечення вітчизняного фінансового ринку як умова активізації інвестиційної діяльності

Левківська В. М.
Адміністративна правосуб’єктність органів виконавчої влади

Мізіна І. В.
Державний фінансовий контроль в Україні: сутність, функції, завдання, принципи

Плетньова А. Є.
Штрафні бали як інструмент забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні та Грузії: порівняльний аспект

Прокопенко В. В.
Виконання митних формальностей відносно суден каботажного плавання

Савинець О. Ю.
Військові комісаріати як суб’єкти адміністративно-правового забезпечення мобілізації Збройних сил України

Старосєльцева О. В.
Правовий статус фонду соціального страхування України

Чехович Т. В.
Основні вимоги щодо застосування принципу рівності громадян перед законом у правотворчій діяльності суб’єктів публічного управління

Яковенко Є. О.
Правові аспекти здійснення судових викликів і повідомлень в адміністративному процесі

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Меліхова Ю. О.
Механізм боротьби зі зловживанням адвокатами правовими гарантіями їх професійної діяльності

Мильцева В. С.
Електронне судочинство – гарантія ефективності судового процесу