Випуск № 4. 2017 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Ковальова С. Г.
Зброя як символ у середньовічній європейській правосвідомості (VI–ХIV ст.)

Козак Ю.-М. Р.
Народ як системоутворюючий суб’єкт легітимаційних процесів державної влади

Середюк В. Ю.
Дефініція «українського питання» та відображення у ньому понять «нація» і «національна держава»

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Чукаєва В. О., Діцман К. Д.
Права на освіту в Україні: сучасні проблеми реформування

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Гуйван П. Д.
Про судове застосування позовної давності

Жданкіна Л. К.
Аналіз досвіду цивільно-правового регулювання заліку зустрічних однорідних вимог як способу припинення цивільних зобов’язань на прикладі окремих країн ЄС

Завальна Ж. В.
Антропологічне та психологічне в договірному регулюванні відносин

Сєрая А. К.
До питання співвідношення довіреності і договору доручення

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Толкач С. М.
Особисте селянське господарство: сучасні проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму

ТРУДОВЕ ПРАВО

Трюхан О. А.
Захист працівників від мобінгу на робочому місці: теоретико-правовий аспект

Фурлет Н. Я.
Особливості виникнення трудових правовідносин із керівником ВНЗ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Браславський Р. Г.
Конвенції про уникнення подвійного оподаткування як джерела закріплення принципів податкового права

Губіна Г. Л.
Органи ліцензування у морській сфері в Україні (ретроспективний аспект)

Денисова А. В.
Окремі законодавчі новели регламентації методів адміністративного нагляду, здійснюваного Національною поліцією України

Казанчук І. Д.
Зміцнення взаємодії Національної поліції України та громадських інституцій на засадах партнерства – шлях до ефективної реалізації природоохоронної функції держави

Ковбасюк В. В.
Поняття системи охорони та захисту адміністративних правовідносин

Кравець М. О.
Адміністративна відповідальність юридичних осіб

Лесько Н. В.
Аналіз досвіду європейських країн у сфері захисту дітей від насильства

Лук’янцев С. О.
Податок на прибуток підприємств як складова податкової системи

Надьон О. В.
Рада національної безпеки й оборони України та Служба безпеки України як суб’єкти спеціальної компетенції із забезпечення фінансової безпеки банків

Островський С. О.
Поняття та зміст інформаційно-аналітичної діяльності як елемента інформаційно-аналітичного забезпечення взаємодії Національної гвардії України із правоохоронними органами та Збройними силами України

Панова Г. В.
Характеристика рішень, дій, бездіяльності субʼєктів публічної адміністрації як підстав втручання адміністративного суду в адміністративний розсуд

Русин М. О.
Періодизація становлення та розвитку правового регулювання вищої освіти на українських землях

Русин М. О.
Державне управління вищою освітою: загальне поняття та галузеві особливості

Смирнова К. В.
Нормативно-правовий аспект визначення принципів державної реєстрації суб’єктів господарювання

Тильчик О. В.
Класифікація нормативно-правових актів, що регулюють питання протидії тінізації економіки в Україні

Чорний О. А.
Принцип фіскальної достатності в забезпеченні єдності фінансово-правового регулювання в Україні

Шумейко І. П.
Форми адміністративно-правової протидії порушенням корпоративних прав в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Акимова А. С.
Особливості об’єкта злочинів, вчинених з особливою жорстокістю

Горпинюк О. П.
Сучасний стан наркозлочинності в Україні

Грищенко Н. М.
Особливості об’єкта протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації

Давиденко В. Л.
Кримінально-правовий механізм забезпечення охорони власності

Зіньковський І. П.
Виконання слідчим ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів

Кириченко В. Л.
Доказове значення альтернативного висновку у справах щодо продовження застосування примусових заходів медичного характеру

Литвин А. А.
Криміналістична характеристика злочинів, вчинюваних у сфері обігу лікарських засобів

Мілова Т. М.
Кримінально-правова характеристика незаконного збагачення (ст. 368-2 КК) у контексті реформування розділу ХVІІ Кримінального кодексу України

Новосад Ю. О.
Активізація наукових досліджень, пов’язаних із діяльністю органів прокуратури – вимоги сьогодення

Панченко О. В.
Становлення інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні (порівняльно-правовий аспект)

Харитонов С. О.
Щодо питання способу вчинення військових злочинів за кримінальним законодавством України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Ісакова В. М.
Міжнародна купівля-продаж товарів як об’єкт регулювання Віденської Конвенції ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» та місце принципу автономії волі сторін у цих відносинах

Книш С. В.
Передумови запровадження інституту омбудсмена Європейського Союзу

Селезньов В. Є.
Проблеми правового регулювання цифрових валют у ЄС