Випуск № 2 том 1

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Горобець Н. О., Садикова Я. М.
Функції справедливості в праві

Козаченко А. І.
Діяльність земського самоврядування з питань соціального захисту населення в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Макушев П. В., Лавренко Н. В.
Договір про надання правової допомоги як невід’ємна складова частина верховенства права в Україні

Мисак О. І.
Теоретичні та прикладні засади міжнародно-правової відповідальності держав

Чабаненко М. М., Черноп’ятов С. В.
«Правовий простір»: до питання доцільності понятійно-термінологічної одиниці

Чукаєва В. О.
Особливості розвитку інститутів держави в східних слов’ян у XIII–XV ст.

Юдін З. М.
Злет ідеї суспільного договору (Т. Гоббс і Дж. Локк) та сучасний контрактивізм

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Ладиченко В. В., Ємельяненко К. О.
Особливості правового регулювання місцевого самоврядування в умовах децентралізації

Пушкіна О. В., Чебикіна Т. С.
Правовий аналіз статусу біженців та іноземних громадян в Україні

Шкабаро В. М.
Фундаментальні властивості державного кордону

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Байрак Д. В., Тараканова М. О.
Захист права інтелектуальної власності в Україні. Шляхи їх розвитку

Денисяк Н. М.
Особливості проблематики та шляхи реформування системи нотаріату в Україні

ТРУДОВЕ ПРАВО

Бориченко К. В.
Захист права на соціальне забезпечення на міжнародному рівні

Величко Д. М., Ковальова Ю. С.
Пенсійна реформа в Україні

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Губанов О. О.
Ефективність юридичної відповідальності публічних службовців за корупційні правопорушення у країнах Європейського Союзу

Діордіца І. В.
Поняття та зміст системи забезпечення кібербезпеки

Каменська Н. П.
Класифікація строків у провадженнях за зверненнями до публічної адміністрації

Козаченко Ю. А.
Адміністративна відповідальність у сфері забезпечення прав пацієнта: перспективи вдосконалення

Легеза Ю. О.
Характеристика адміністративно-правових методів публічного управління у сфері використання природних ресурсів

Максіменцева Н. О.
Критерії класифікації видів державного управління в галузі використання, відтворення і охорони надр

Несинова С. В.
Сучасні підходи до вивчення поняття міського «публічного простору»

Савчук С. С.
Становлення правової регламентації банківської діяльності в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Іванцова О. В.
Особливості проведення слідчих (розшукових) дій у ході розслідування злочинів у галузі цукрового виробництва

Лень В. В.
Окремі способи розбещення неповнолітніх: питання диференціації, кваліфікації та покарання

Мінченко С. І.
Досвід країн Європейського Союзу в застосуванні кримінальної відповідальності до юридичних осіб за вчинення злочинів у сфері економіки

Одинцова І. М.
Інститут адвокатського розслідування в кримінальному провадженні

Тертишник В. М.
Істина «поза розумним сумнівом»: проблеми та колізії доказового права

Уваров В. Г.
Зняття інформації з телекомунікаційних мереж

Чугуніков І. І.
Кваліфікація множинності злочинів: «зовнішні» та «внутрішні» аспекти

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Сухарко А. В.
Порядок формування вищої ради правосуддя

Тодорошко Т. А., Палєєва Ю. С.
Новели законодавства щодо вимог до приватних виконавців