Випуск № 1 том 2

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бедрій М. М.
«А ми просо сіяли…»: спроба реконструкції прадавніх правовідносин

Джолос С. В.
Формування Київської Русі: від чифдома до держави

Завгородня Ю. С.
Релігійна правова сім’я у сучасних умовах: загальнотеоретичний аспект

Кравець М. О.
Громадський контроль у сфері публічного управління

Русецький А. А., Марков В. В.
Аналіз стану загроз критичній інфраструктурі в Харківській області

Політанський В. С.
Інформація як основоположний елемент інформаційного суспільства

Церковник С. І.
Історико-правові засади становлення наукового товариства імені Шевченка (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття)

Чуб В. О.
Заходи юридичної відповідальності – важливий елемент регулювання суспільних відносин у сучасній правовій державі

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Безпалюк В. А.
Відповідальність виконавчої влади в Україні (на прикладі Кабінету Міністрів України)

Грабова Я. О.
Окремі аспекти природи конституційного повноваження Президента України щодо надання притулку та проблем його реалізації

Джуган В. В.
Обмеження у фінансуванні політичних партій за законодавством України, Польщі та Федеративної Республіки Німеччини: порівняльний аналіз

Ленгер Я. І.
Категорії «правовий конфлікт» та «колізія»: аналіз через призму теорій праворозуміння

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Виноградов В. А.
Особливості правового статусу фізичної особи як платника податків

Овчатова-Редько А. О.
Цивільно-правові способи захисту авторського та/або суміжного права у контексті ст. 16 Цивільного кодексу України

Рябченко Ю. Ю.
Вимоги до судового представника в контексті судової реформи та з урахуванням реалізації засад «електронного правосуддя»

Стрілько В. Ю.
Підстави та межі застосування нотаріусом норм іноземного права

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Білоусова Я. О.
Правові підстави здійснення дистриб’юторської діяльності

Грудницький В. М.
Припинення зловживання монопольним (домінуючим) становищем

Чайковська А. В.
Принцип верховенства права при вирішенні господарськими судами України корпоративних та пов’язаних із ними спорів

ТРУДОВЕ ПРАВО

Вахонєва Т. М.
Щодо доцільності укладення договору про розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності, створених у результаті виконання трудового договору або службового завдання

Величко Л. Ю.
Тенденція розширення сфери дії трудового права в умовах євроінтеграційних процесів

Лагутіна І. В.
Роль нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю в зміцненні законності у сфері трудових відносин

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Гнідан Р. М.
Предмет договору оренди землі

Кірін Р. С.
Право користування підземними порожнинами: поняття та види

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Дембіцька С. Л.
Профілактика правопорушень як спосіб встановлення та зміцнення правопорядку в суспільстві

Жмудінський В. П.
Вдосконалення механізму справляння єдиного податку четвертої групи у процесі здійснення реорганізації сільськогосподарських підприємств

Опанасенко О. О.
Проблемні питання підсудності справ, пов’язаних із проходженням військової служби

Предместніков О. Г.
Особливості статусу та складу системи органів юстиції в зарубіжних країнах

Процишен М. В.
Суб’єкти телекомунікаційного права

Рибак М. С.
Методологія аналізу сутності та змісту категорії «публічна адміністрація»

Янішевська К. Д.
Поняття та структура фінансово-правового статусу податкових агентів

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Арланова Р. Д.
Щодо доведення наявності підстав для відсторонення підозрюваного (обвинуваченого) від посади

Давиденко В. Л.
Цілі та завдання віктимологічного впливу на злочинність

Ільченко О. В., Миколенко Н. С.
Правові аспекти застосування запобіжних заходів у кримінальному судочинстві України

Ільченко О. В., Петренко В. О.
Правові аспекти застосування міжнародного досвіду у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх

Шуп’яна М. Ю.
Основні аспекти заміни штрафу на інше покарання: порівняльно-правовий аналіз українського та польського законодавства

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Чекіта В. Г.
Правові засади вчинення нотаріальних дій консулом