Спецвипуск частина 1

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Веклич В. О.
Історичний досвід щодо протидії корупції за часів Стародавнього Риму і його значення за умов пострадянського корупційного середовища

Горбова Н. А.
Правова культура: поняття та сутність

Мороз С. П.
Образ держави у правовому дискурсі: діяльнісний аспект

Мудриєвська Л. М.
Співвідношення природного і позитивного права у працях Ф. В. Тарановського

Слісаренко О. М.
Розуміння особистої гідності в Російській державі в епоху Петра I

Степаненко К. В.
Поняття та функції правової системи України

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Боршевский А. П.
Права национальных меньшинств в Республике Молдова как средство для сохранения их культурного наследия

Воронцов В. А.
Конституційно-правовий статус Національного банку України

Головачова К. Г.
Державно-правове регулювання питання самоідентифікації в українському суспільстві: шляхи подолання кризи

Заворотченко Т. М.
Класифікація конституційних суб’єктивних політичних прав і свобод людини і громадянина в Україні

Шемшученко Ю. С., Тертишник В. М.
Доктринальні проблеми забезпечення верховенства права в процесі конституційної й судово-правової реформи в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Стасюк О. М., Ковпак М. І.
Щодо функцій національної поліції у сфері досудового захисту цивільних прав

Федорич І. Я.
Концепція секундарних прав у здійсненні права на спадкування

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Алєксєєнко І. Г.
Питання організації діяльності наукових парків як суб’єктів інноваційної діяльності в Україні

Губарєв С. В.
Формування механізму правового регулювання суспільних відносин у підприємництві

Ільющенко Г. В.
Деякі правові аспекти поводження з відходами гірничодобувної промисловості

Кадала В. В.
Правове забезпечення господарської діяльності залізниць в умовах реформування галузі

Клюєва Є. М.
До питання про демонополізацію лоцманських послуг в Україні: європейський досвід

Малий В. Ю.
Особливості правової регламентації органічного виробництва в Україні

Хватик Ю. А., Колевич С. А.
Правовое регулирование новых форм инвестиционной деятельности в Республике Беларусь: краудфандинг и краудинвестинг

ТРУДОВЕ ПРАВО

Чабаненко М. М.
Деякі проблеми чинного й перспективного правового регулювання трудових відносин у фермерських господарствах України

Черноп’ятов С. В.
Об’єкт охоронних трудових правовідносин

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Артеменко Л. В.
Правовий механізм державної підтримки аграріїв

Васіна Д. Є.
Екологічно-правовий статус особи і громадянина: етимологія та складові елементи

Кошова Н. М.
Перспективи вдосконалення системи екологічного права України

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Болокан І. В.
Загальні ознаки реалізації адміністративно-правових норм

Борук В. В.
Форми адміністративно-правового регулюваннят інвестиційної діяльності в Україні

Дембіцька С. Л.
Накладення адміністративного стягнення як реакція держави щодо застосування примусу до правопорушників

Єлісєєва М. В.
Імплементування норм законодавства та досвіду закордонних країн у сфері приватної охоронної діяльності та можливість його використання в Україні

Задніпряний А. О.
Загальні засади розгляду справ про оскарження рішень, дій та бездіяльності Антимонопольного комітету України в порядку адміністративного судочинства

Коваленко О. Ю.
Особливості правовідносин в інтернеті

Кононець В. П.
Щодо питання створення фінансової поліції для протидії порушенням податкового законодавства

Литвин О. П.
Напрями вдосконалення контролю у сфері управління місцевими фінансами

Марченко О. В.
Державний контроль за діяльністю з надання рекламних послуг в Україні

Омелян В. О.
Принципи адміністративного розсуду в діяльності публічної адміністрації

Прокудін О. С.
Ґенеза проблеми підготовки особового складу підрозділів сил охорони правопорядку до виконання службово-бойових завдань із забезпечення внутрішньої безпеки України

Пухтецька А. А.
Актуальні проблеми оновлення змісту, класифікації принципів адміністративного права України

Резворович К. Р.
Сутність та зміст адміністративно-правового механізму забезпечення державної політики в будівельній галузі

Самойленко А. В.
Відповідність люстраційних заходів концептуальним принципам демократичної держави

Тамаря Я. В.
Правове регулювання діяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Богатирьов А. І.
Запобіжний механізм кримінально-виконавчих норм щодо запобігання вчиненню злочину в місцях несвободи Міністерства юстиції України

Богатирьов І. Г., Дідківська Г. В.
Злочинність у районі антитерористичної операції: поняття та сутність

Богатирьова О. І., Олефір Л. І.
Пробація або звільнення від відбування покарання з випробуванням як форма кримінальної відповідальності

Готвянський І. В.
Шахрайство як злочин у господарській діяльності

Жмихов Є. С.
Концептуальні проблеми кримінальної відповідальності суддів за злочин спотворення права

Колеснікова О. В.
Вплив освіти на рівень злочинності в Україні: зарубіжний та вітчизняний досвід

Корнякова Т. В., Юзікова Н. С.
Кримінально-правове виховання – підґрунтя розвитку правової сучасної держави

кудрявцев є. в.
Особливості джерельної основи кримінально-процесуального права США

Михайлик Д. О.
Процесуальні дії слідчого Державної кримінально-виконавчої служби під час фіксації злочину, вчиненого в установі виконання покарань

Сачко О. В.
Деякі питання кримінологічного дослідження професійної діяльності журналістів в Україні

Сівак О. В.
До питання деяких проблемних аспектів об’єктивної сторони незаконного заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах (ст. 239-2 Кримінального кодексу України)

Сосков Р. М.
Концепції сутності поняття «злочини у сфері економічних відносин» у сучасній українській кримінології

Тагієв С. Р.
Проведення негласних слідчих (розшукових) дій у рамках міжнародно-правової допомоги в кримінальному процесі

Трембач І. І.
Поняття державної таємниці як об’єкта кримінально-правової охорони

Хорошун О. В.
Кримінально-правовий аналіз необережних тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості у країнах колишнього СРСР

Чайка Ю. А.
Техніко-психологічні інструменти, які використовують шахраї

Чередник А. Ф.
Охорона учасників кримінального судочинства: кримінологічні та кримінально-правові аспекти

Шинкаренко І. Р., Мороз С. М.
Проблеми правового регулювання використання слідчим конфіденційного співробітництва з іншими особами

Юрчишин В. М.
Щодо правових основ кримінального провадження