Випуск № 6 том 2

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Донченко О. І.
Особливості поширення європейських ліберальних ідей в Україні у другій половині ХІХ століття

Коваль О. Я.
Співвідношення понять «легітимність», «легальність» та «легалізація»

Раданович Н. М.
Юридичні дозволи: деякі аспекти загальнотеоретичної характеристики у світлі загальнодозвільного правового регулювання в Україні

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Морозюк С. М.
Зв’язок конституційно-правової норми та конституційних правовідносин у процесі реалізації основного закону

Портнов І. А.
До питання про регулювання політичних партій в Україні: сучасний стан і напрями реформ

Рустамзаде А. Х.
Конституційно-правові основи організації судової влади в Україні та Азербайджанській Республіці

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Ганжерлі А. О.
Відмова від речових прав як розпорядча можливість суб’єкта

Дем’янова О. В.
Модельне провадження як альтернатива груповому позову у вирішенні проблеми судового захисту значної групи осіб у порядку цивільного судочинства

Юркевич Ю. М.
Загально-теоретична характеристика договорів як правової форми існування об’єднань фізичнихта юридичних осіб у цивільному праві України

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Білоусов В. Д.
Правові засади здійснення господарської діяльності гірничими підприємствами

ТРУДОВЕ ПРАВО

Боєва О. С.
До питання усунення негативних наслідків неправильного визначення судової юрисдикції під час розгляду трудових спорів у порядку цивільного судочинства

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Жидан О. С.
Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони та використання боліт в Україні

Ситнік Т. М.
Управління землями населених пунктів, зайнятих зеленими насадженнями

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Барладян О. С.
Основні аспекти договірних відносин у сфері інтелектуальної власності між працівником і роботодавцем та захист їхніх прав правоохоронними органами України

Гаврилюк О. М.
Принципи адміністративно-правового регулювання поводження з побутовими відходами

Голоднова Т. С.
Особливості контрольно-наглядової діяльності у сфері управління майном військових формувань України

Іщенко Л. В.
Правоохоронна функція адміністративно-юрисдикційної діяльності

Кашка В. В.
Основні методологічні питання теорії інформаційних правовідносин

Ленівський Р. В.
Сутність адміністративно-правових засобів забезпечення законності і правопорядку в Україні та їх систематизація

Лиськов М. О.
Зародження та розвиток лотерейної сфери до ХІХ ст.

Микитенко Є. В.
Адміністративний захист прав громадян у діяльності державної міграційної служби України

Настенко М. О.
Державний фінансовий контроль як засіб правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання

Полтавський Е. М.
Правове регулювання службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку України під час реагування на кризові ситуації

Ровенчак К. Н., Мікава М. С.
Загальні аспекти державних видатків для забезпечення і регулювання економічного піднесення в законодавстві України

Уложенко В. М.
Тенденції законодавчого регулювання вищої освіти в Україні

Шевченко Т. В.
Щодо розуміння поняття «екстремальні умови» в діяльності Національної поліції України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Василюк І. М.
Міжнародний контроль за дотриманням права засуджених до позбавлення волі на гуманне ставлення та повагу їх людської гідності

Вислоцька Т. Ю.
Класифікація таємниць, що охороняються нормами кримінального права

Дмитрієва Л. В.
Ситуаційний підхід у розслідуванні зґвалтувань, вчинених неповнолітніми

Розлуцький Н. О.
Викривачі корупції як спеціалісти у викритті та розслідуванні незаконного збагачення

Топчій В. В.
Уніфікація пенітенціарної системи України: історичний і міжнародний досвід

Чечин М. Ю.
Проблеми здобуття освіти засудженими до позбавлення волі

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Кобак М. В.
Проблеми відповідальності суддів на сучасному етапі судової реформи