Випуск № 4. 2016 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Кравчук В. М.
Історико-правові аспекти основ правового статусу суддів на українських землях у складі Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття)

Кучук А. М.
Принципи пізнання правових явищ як елемент методології

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Агафонова Н. В.
Президент України як суб’єкт конституційної реформи і гарант додержання Конституції України

Бисага Ю. М., Дешко Л. М.
Міждисциплінарність як умова розв’язання комплексної проблеми щодо конституційного права кожного звертатися до міжнародних судових установ і міжнародних організацій

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Григорчук М. В.
Поняття захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання

ТРУДОВЕ ПРАВО

Бочарникова А. С.
Функції соціальних відпусток

Грушкевич Т. В.
До питання про виникнення трудових правовідносин з керівником загальноосвітнього навчального закладу

Колосов І. В.
Відновлення втраченого судового провадження у справах про трудові спори: проблематика, сучасний стан та напрями реформування

Коротких А. Ю.
Державні службовці – суб’єкти трудового права

Кучма О. Л.
Соціальна політика держави у сфері соціального страхування

Мустеца І. В.
Сутність трудоправового статусу посадових осіб підприємства

Сорочишин М. В.
Щодо питання законодавчого обмеження виплати пенсій військовослужбовцям у 2016 році

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Анпілогов О. В.
Генезис наукової розвідки проблеми адміністративно-правового регулювання управління регіональним розвитком

Гладченко Т. Б.
Принципи діяльності Державної фіскальної служби України

Іскізаров О. М.
Зміст адміністративних відносин у сфері банківської діяльності

Кандуєв Д. В.
Аналітично-правовий аналіз правопорушень, вчинених військовослужбовцями Збройних сил України (на прикладі військових частин ОК «Схід»)

Карабін Т. О.
Оптимізація розподілу повноважень місцевих органів публічної адміністрації в контексті здійснення адміністративної реформи

Лиськов М. О.
Ґенезис становлення та розвитку лотерейної сфери

Ляшук Р. М.
Поняття предмета адміністративного права України

Пирожкова Ю. В.
Регулятивна функція адміністративного права в контексті якісно оновленого розуміння галузевого предмета

Рунова Н. О.
Застосування програмного правового регулювання у сфері державної служби як першочерговий захід подолання наявних проблем

Танчинець М. М.
Запит на інформацію як один зі способів реалізації права на доступ до інформації про діяльність органів публічної влади

Фесенко О. А.
Адміністративна відповідальність у сфері забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

Шостаковський М. Л.
Передумови й основні етапи розвитку фінансів і фінансової діяльності в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Бондарєва К. В.
Методологічний інструментарій дослідження злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань

Карпенко Р. В.
Криміналістична характеристика заподіяння тілесних ушкоджень, учинених неповнолітніми

Кархут Р. В.
Загальна характеристика покарань за втручання в діяльність судових органів: досвід Республіки Польща

Краснобрижий А. М.
Сучасні тенденції протидії корупції в Україні

Омаров А. А.
Види підслідності: проблеми доктринального визначення та прикладного правозастосування

Піцик Ю. М.
До визначення поняття кіберзлочинів проти власності

Тертишник В. М., Уваров В. Г., Сачко О. В.
Контроль за вчиненням злочину: зміст, форма та юридична визначеність

Чумак О. О.
Зарубіжний досвід правового регулювання окремих питань примусового виконання рішень юрисдикційних органів

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Овсяннікова О. О.
Громадська думка як соціальний феномен: сутність та структура

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Герасимчук Н. В.
Компетенція міжнародних інституцій: динаміка змін в умовах сучасності

Вітання з наданням статусу академіка