Випуск № 2. 2016 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Івченко Ю. В.
Патріотизм як ціннісний орієнтир сучасної держави (дискусійні питання)

Куракін О. М.
Аналіз співвідношення категорії «ефективність правового регулювання» й суміжних понять

Марущак Н. В.
Щодо питання співвідношення міжнародного й національного права у сфері забезпечення прав людини

Матейчук Р. І.
Поняття й характерні ознаки методів організаційно-правових форм діяльності народних депутатів України

Мингела О. А.
Юридическая практика: техника и технология юридического труда

Павлова М. А.
Співвідношення преюдиції з деякими суміжними категоріями

Подорожна Т. С.
Юридичні чинники конституціоналізації правового порядку

Чан Бін Лінь
Ключові принципи кримінального права Китайської Народної Республіки

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Звоздецька І. В.
Правові ознаки парламентських процедур

Звоздецький В. М.
Допоміжний апарат депутатських об’єднань

Чистоколяний Я. В.
Права і свободи людини в конституційному праві України та Європейського Союзу: порівняльний аспект

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Аксютіна А. В.
Щодо об’єктів продюсерських послуг

Булат Є. А.
Правові цінності як основа розвитку юриспруденції: філософсько-правовий аспект

Бутрин-Бока Н. С.
Правове закріплення визначення поняття «корпоративні права» за законодавством України

Дрoгoзюк К. Б.
Прoцeсуaльнo-прaвoвий хaрaктeр рiшeнь Єврoпeйськoгo cуду з прaв людини в доказуванні в цивiльнoму прoцeci Укрaїни

Мальський М. М.
Практика судів України як джерело транснаціонального виконавчого процесу

Немеш П. Ф.
Юридична природа сертифікаційних знаків в інтелектуальній власності

ТРУДОВЕ ПРАВО

Могілевський Л. В.
Інститут трудового права як елемент структури системи трудового права

Соцький А. М.
Професійний відбір: правові проблеми

Ткач О. А.
Проблемні питання правового регулювання конкурсу як організаційно-правової форми оцінювання професійних характеристик особи

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Боднарчук О. І.
Правове забезпечення системи опіки над дітьми-сиротами в Польщі: досвід для України

Легеза Є. О.
Характеристика принципів провадження з надання публічних послуг

Литвин І. І.
Зміст адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг

Літвінова Є. В.
Процесуальні норми фінансового права: практика на крок попереду дослідників

Мулявка Д. Г.
Інформаційне забезпечення митних органів України

Мусієнко О. П.
Органи, що здійснюють адміністративні заходи запобігання та протидії корупції за новим антикорупційним законодавством України

П’ятков П. В.
Критерії розмежування компетенції суб’єктів забезпечення законності надання адміністративних послуг у галузі містобудування

Ракул О. В.
Актуалізація факторів, що обумовлюють особливості формування фіскальної політики України в сучасних умовах

Reshetnik A. R.
Some of the controversial issues concerning civil service reform in Ukraine

Сімонова І. П.
Форми адміністративно-правового регулювання державно-службових відносин у контролюючих органах в сфері оподаткування

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Бабанін С. В.
Об’єкт рейдерства

Безкоровайний Б. В.
Щодо питання застосування засобів психологічного впливу під час ідентифікації за уявними образами

Винокуров О. В.
Захист прав підозрюваного під час обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Мельниченко С. П.
Криміналістичне забезпечення проведення допиту підозрюваних під час розслідування злочинів, учинених із використанням вогнепальної зброї

Нестерова І. А.
Причини й умови вчинення злочинів у сфері туристичного бізнесу

Ніколаєнко Т. Б.
Забезпечення безпеки засуджених військовослужбовців при відбуванні покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні

Плетенець В. М.
Організація й тактика допиту підозрюваних у вчиненні корисливо-насильницьких кримінальних правопорушень

Пчеліна О. В.
Тактичні завдання розслідування злочинів у сфері службової діяльності

Рябих Н. В.
Нормативно-правове забезпечення прав на охорону життя і здоров’я засуджених до позбавлення волі

Хижна О. Р.
Суб’єкти свободи від самовикриття й права не свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї

Чуприна А. О.
Запобігання шахрайству з нерухомістю в житловій сфері як об’єкт наукового дослідження

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Топчій В. В.
Моделі систем військових судів у країнах європейського союзу: порівняльно-правовий аналіз

РЕЦЕНЗІЇ

Бортник Н. П.
Рецензія на монографічне дослідження О. О. Сурілової «державне управління використанням і охороною надр України»