Випуск № 1. 2016 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Грабильніков А. В.
Конституційна юстиція в Україні: до визначення поняття

Драган О. В.
Виконання конституційної функції представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді в умовах законодавчих змін

Словська І. Є.
Сесійна форма діяльності зарубіжного парламенту – ефективний взірець для наслідування?

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Артеменко Л. В.
Особливості правового регулювання засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг

Борисова В. О., Андрєєва Г. Д.
Критерії визначення розміру відшкодування моральної шкоди

Гордієнко Т. О.
Щодо розміру відшкодування матеріальних збитків (шкоди) у господарській діяльності

Зубатенко О. М.
Аналіз поняття «електронна комерція» у контексті Закону України «Про електронну комерцію»

Ніконова Н. О.
Проблемні питання погодження продажу заставного майна боржника при розгляді справ про банкрутство

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Збінський Є. Ф.
Інституційно-функціональний механізм забезпечення податкової таємниці в Україні: стан та перспективи

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Виноградова С. О.
Проблеми утримання засуджених інвалідів у місцях позбавлення волі

Корнякова Т. В.
Кримінологічний аналіз жіночої злочинності

Кузьміна Т. В.
Аналіз інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб у країнах загального права

Олефір Л. І.
Пробація як важлива сфера діяльності у напрямку виконання альтернативних видів покарань в Україні

Шкута О. О.
Реформування та модернізація кримінально-виконавчої системи України: вимоги сьогодення

Юзікова Н. С.
Місце і значення покарання у системі засобів запобігання злочинності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Береза К. Ю.
Особливості проведення допиту підозрюваного під час розслідування злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом

Богатирьов А. І.
Вчення про злочинність та її ознаки

Єфімов М. М.
Організація і тактика проведення огляду місця події при розслідуванні хуліганства

Іванчишин І. І.
Тактика слідчого експерименту при розслідуванні злочинів, учинених злочинними угрупованнями

Кушнір Л. В.
Забезпечення поваги до честі і гідності людини при здійсненні досудового розслідування Національною поліцією України

Лютий В. В.
Криміналістичне забезпечення розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами, вчинених організованими злочинними групами

Одинцова І. М.
Наявність виняткових прав сторони захисту як обов’язкова умова забезпечення принципів процесуальної рівності та змагальності сторін у кримінальному судочинстві України

Очеретяний М. А.
Проблемні питання тактичного забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні хуліганства