Випуск № 2. 2022 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бехруз Х. Н.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИТОКИ ТА ДЖЕРЕЛА ІСЛАМСЬКОГО ПРАВА

Білозьоров Є. В.
СОЦІОЛОГІЧНЕ РОЗУМІННЯ ПРАВА ЯК ПІДҐРУНТЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ ПРАВОЗНАВСТВА

Малишко С. І.
ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОГО ОБОВ’ЯЗКУ ПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ ПІКЛУВАТИСЯ ПРО СВОЇХ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ БАТЬКІВ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Дробуш Л. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ВІЙНИ

Стець О. М., Павліченко Є. В., Мельник О. М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Косяченко К. Е.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА

Фурса Є. Є.
ВСТАНОВЛЕННЯ КОНСУЛОМ ДІЙСНИХ НАМІРІВ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ СУТНОСТІ І НАСЛІДКІВ ВЧИНЮВАНОЇ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЇ: ПИТАННЯ ПРАКТИКИ, ТЕОРІЇ ТА ЗАКОНОДАВСТВА

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Лишенюк В. К.
КОНСАЛТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ЙОГО РОЗМЕЖУВАННЯ ІЗ КАТЕГОРІЯМИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Бобров Д. В.
НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Грицай С. О.
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ

Коваль О. А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА АДВОКАТУРИ

Тімуш Д. І.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ГАРАНТУВАННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ СУДДІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Кондрат А. В., Тильчик В. В.
НАСЛІДКИ ВІД ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА: ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ

Крикливець Д. Є.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМУ ЗАСТОСУВАННЯ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ

Литвиненко О. Г.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАТРИМАННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО

Мандриченко Ж. В., Марчук А. І., Сидорчук В. В.
ДИСКРЕЦІЙНІ ОБСТАВИНИ, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬСЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗАСТАВИ

Сердюк В. П., Сердюк Є. В., Терещенко А. Л., Фаст О. О.
ПРИВІД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Супруновський А. І.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Філатов В. В.
ДО ПИТАННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ПРИРОДИ КОНЦЕПЦІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ