Випуск № 1. 2022 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Атаманова Н. В., Смирнов М. Д.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Власенко В. В.
ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ

Іванченко О. М.
ЛЕГІТИМНІСТЬ ПРАВА ЯК ОСНОВА ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ ДЕРЖАВИ

Катинська С. В.
ЧИ МОЖНА ВІДНОСИТИ ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я ДО КАТЕГОРІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ

Кравцова М. О., Дацюк Т. К.
ФАКТОРИ, ЩО СПРИЧИНЯЮТЬ ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВІДХИЛЕНЬ У ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Малишко С. І.
ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОГО ОБОВ’ЯЗКУ ПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ ПІКЛУВАТИСЯ ПРО СВОЇХ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ БАТЬКІВ

Риндюк В. І., Гришко О. М.
СИСТЕМА ПРАВА ТА ЗАКОНОДАВСТВО: ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Гансецька Е. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ ІНСТИТУТУ ІМПІЧМЕНТУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ

Завальнюк І. В.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Заболотна Н. Я., Семчишин С. І.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Кожевнікова А. В.
ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН У ЦИВІЛІСТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

Косяченко К. Е., Кайсарова А. О.
ОХОРОНА СПАДКОВОГО МАЙНА ВИКОНАВЦЕМ ЗАПОВІТУ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Котвяковський Ю. О., Бойко В. Б.
ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Курило М. П., Ясинок Д. М.
ЗАКОНОДАВЧІ ПРОГАЛИНИ ТА СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ

Паскар А. Л., Савчин Н. М.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ (ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ)

Ткачук А. В.
ГРОШОВІ КОШТИ У ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ ІЗ БЕЗПІДСТАВНОГО ЗБАГАЧЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Прокопюк А. С.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ЩО КОНТРОЛЮЮТЬ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, ЗА ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА

ТРУДОВЕ ПРАВО

Абдель Фатах А. С.
КЛЮЧОВА РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ТА КЕРІВНІХ ПРИНЦИПІВ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ

Бондар О. С., Дроздов М. Є.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У ЗВ’ЯЗКУ З ЛІКВІДАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

Бондар О. С., Полішко О. Д.
ПРОБЛЕМА ЗМІСТУ КОНТРАКТУ ДОБРОВОЛЬЧОГО ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Машков К. Є., Горностай О. Б., Товт Т. О.
ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Чабаненко М. М.,
НОРМИ АГРАРНОГО ПРАВА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Шевчук Л. М.
КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГО-ПРАВОВИХ ПОЛОЖЕНЬ В РЕГУЛЮВАННІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ: НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА ACQUIS ЄС

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Грицай С. О.
ЦИФРОВА ВАЛЮТА ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ – ЗАГРОЗИ ТА ВИКЛИКИ

Котерлін І. Б.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ У АСПЕКТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД

Славицька А. К.
СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Анакіна Т. М., Чорнозуб Л. В.
ГАРМОНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Боровик А. В.
ВИДОВИЙ ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ПРЕДСТАВНИКІВ ВЛАДИ

Господаренко В. М.
ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ АМЕРИКАНСЬКОГО ПРЕЗИДЕНТА ДЖ. БАЙДЕНА

Колодін Д. О., Степаненко О. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕТОД В КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ

Коломійчук В. О.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПОШИРЕННЯ РЕЙДЕРСТВА В УКРАЇНІ

Сердюк В. П., Сердюк Є. В., Терещенко А. Л., Фаст О. О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОРУПЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ТА КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Соцький А. М.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ДІЗНАВАЧА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Тарасенко О. С.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ ТА ЗЛОЧИННИХ УГРУПОВАНЬ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ОБІГОМ ПРОТИПРАВНОГО КОНТЕНТУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Камардіна Ю. В., Черних Є. М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Новашок Д. О.
ТЕСТИ НА СУВОРИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ