Випуск № 6. 2021 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Андрухів О. І.
ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОТИДІЇ ТА БОРОТЬБИ З ДИТЯЧОЮ БЕЗПРИТУЛЬНІСТЮ В ГАЛИЧИНІ ТА УРСР МІЖВОЄННИХ ДЕСЯТИЛІТЬ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Анісімова А. О.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Begova T. I.
PROBLEMS OF LEGAL PROTECTION OF OBJECTS CREATED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Біленко М. С.
ЩОДО ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ УНІФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

Панова Л. В.
КОВЕНАНТНІ УМОВИ В КРЕДИТНИХ ДОГОВОРАХ ЯК ПРАВОВИЙ ІНСТРУМЕНТ СТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Бочков П. В.
ДО ПИТАННЯ ПРИНЦИПІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ТРУДОВЕ ПРАВО

Прокоп’єв Р. Є.
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Фелонюк Д. Л.
ІНСТИТУЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Болгар О. В.
ДО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

Данієлян С. А.
СИСТЕМА ОРГАНІВ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЦЕДУР ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Кіблик Д. В.
МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Сквірський І. О., Кувакін С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У СТ. 474 МИТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Солнцева Х. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

Томчук Г. О.
ПРИНЦИПИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Шугалєєва І. Г.
ОЦІНКА МЕЖ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ДІЇ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Бзова Л. Г.
РОЛЬ ЮРИДИЧНОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ ПРИ РОЗГЛЯДІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ВИЗНАННЯ ОБВИНУВАЧЕНОГО ВИННИМ АБО НЕВИННИМ

Копча Н. В.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ СЛУЖБОВОГО ПІДРОБЛЕННЯ

Мергель М. Р.
ПОКАРАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА МІЖГАЛУЗЕВИЙ ХАРАКТЕР

Тарасюк С. М.
РОЛЬ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У ЖИТЛІ ОСОБИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Волченко Н. В.
ЗАХИСТ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ПРОДОВОЛЬСТВО У МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ

Kyrdan B. V., Shyrokovska O. O.
МІЖНАРОДНІ ПРИНЦИПИ МЕДІАЦІЇ

Шлапко Т. В.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ГАРАНТУВАННЯ ДОСТУПНОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ПОСЛУГ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ