Випуск № 2. 2021 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Кравцова М. О., Дацюк Т. К.
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ВРЕГУЛЮВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Мельник С. М.
ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У НОВІТНІЙ ІСТОРІЇ (1991–2021 РР.)

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Андрієнко В. В.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ ФОРФЕЙТИНГУ

Бутрин-Бока Н. С.
КУПІВЛЯ ТОВАРІВ ОНЛАЙН В УКРАЇНІ

Волощенко О. М.
ДО ПИТАННЯ ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ ВИКЛЮЧНИХ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Єремєєв А. В.
ПОНЯТТЯ ТРАСТУ У ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ»

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Оверковська Т. К.
СТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ЗЕМЕЛЬ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Мізіна І. В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, КРИМІНОЛОГІЯ,КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Беспалько І. Л.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ

Залужний В. Г., Павліченко Є. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ЮРИДИЧНО-КОМПАРАТИВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

Цитряк В. Я.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ПІДКУПУ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ УПРАВЛІННЯ

Шум С. С.
ПИТАННЯ ЖЕРТВ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ