Випуск № 6. 2019 р.

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМIСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бостан С. К.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Прийма С. В.
ПРИНЦИП ДОЦІЛЬНОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Чистоколяний Я. В.
НАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ КУРСУ УКРАЇНИ НА ЗДОБУТТЯ ПОВНОПРАВНОГО ЧЛЕНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Бутрин-Бока Н. С.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

Гуйван П. Д.
ОБҐРУНТОВАНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАВОСУДДЯ

Косяченко К. Е., Замкова Д. Р.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ В ІНШИХ ГАЛУЗЯХ ПРАВА

Щербина Є. М.
ЮРИДЧНІ ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З ІНФОРМАЦІЙНИМ РЕЙДЕРСТВОМ В УКРАЇНІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Щербакова Н. В.
СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО СУБ’ЄКТІВ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

ТРУДОВЕ ПРАВО

Прогонюк Л. Ю.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Копиця Є. М.
ЕКОЛОГІЧНЕ НОРМУВАННЯ У СФЕРІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗМІНАМИ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Горінов П. В.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФОРМУВАННЯ КОРПУСУ СУДДІВ ЯК ОСНОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ГАРАНТІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДУ ТА СУДДІВ

Дракохруст Т. В.
МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Дудченко В. В.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Жерьобкіна Є. А.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НОРМ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРАВОСУДДЯ

Крилов Д. В.
ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА МЕТОДІВ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Кушнір І. П., Царенко С. І., Царенко О. М.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кущ О. Є.
ПРОГАЛИНИ В АНТИКОРУПЦІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ В МЕДИЧНІЙ СФЕРІ

Мельник-Томенко Ж. М.
ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ЗАСАДА АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Пацкан В. В.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ЯК ВИЩОГО ОРГАНУ АУДИТУ УКРАЇНИ В РАМКАХ ДВОСТОРОННІХ ТА БАГАТОСТОРОННІХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

Приходько А. А.
ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ПРАКТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Ромашов Ю. С.
ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Сіра А. В.
ЩОДО АНАЛІЗУ ПОНЯТТЯ «ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ КОРУПЦІЄЮ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН»

Щербак А. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ СУДОВИХ СПРАВ СЕРЕД СУДДІВ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Башта І. І., Горобець С. Л.
КРИМІНОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ

Башта І. І., Омельковець В. В.
РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Боровик А. В.
ГЕНЕЗИС КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ЗЛОЧИНАМ В УКРАЇНІ

Гіденко Є. С., Водоп’ян Д. В.
СУЧАСНІ ВИМОГИ ТА ТЕПЕРІШНІ РЕАЛІЇ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ДО ПОСТАНОВЛЕННЯ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ

Доброва О. В.
ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА ТАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ПРО ШАХРАЙСТВА З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

Дьордяй В. І.
ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНЕ ЗАПОБІГАННЯ ЗАВІДОМО НЕПРАВДИМИМ ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ЗАГРОЗУ БЕЗПЕЦІ ГРОМАДЯН, ЗНИЩЕННЯ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ВЛАСНОСТІ

Капустін О. Б.
ФОРМУВАННЯ (ВИНИКНЕННЯ) УМИСЛУ ЯК ЧАСТИНА СКОЄННЯ ЗЛОЧИНУ

Кікалішвілі М. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ Й ТАКТИКИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Марушев А. Д.
ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ В ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО БАНКРУТСТВА

Моторигіна М. Г.
ЩОДО РОЛІ ДЕРЖАВИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Ніколаєнко Т. Б.
ДО ПИТАННЯ УНОРМУВАННЯ ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ ЯК ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЄ НА КВАЛІФІКАЦІЮ ЗЛОЧИНІВ

Плисюк Н. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ ЗА ВЧИНЕННЯ УМИСНОГО ВБИВСТВА В УМОВАХ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ ТА ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ, ЩО ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН

Тимошенко О. А.
ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В УКРАЇНІ ЯК ЗАСІБ ГАРАНТУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Тищенко Ю. В.
НАУКОВА РОЗРОБЛЕНІСТЬ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВЯЗАНИХ З УХИЛЕННЯМ ВІД ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

Турлова Ю. А.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ ТА ЙОГО ВИДІВ

Чаплинська Ю. А.
ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ

Пузирьов М. С.
СУЧАСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ПЕНІТЕНЦІАРНОГО НАСИЛЬСТВА (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ О. Г. МИХАЙЛИКА «НАСИЛЬСТВО В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»)