Homepage

Випуск № 6 том 1

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Маложон О. І.
Юриспруденція в Давньому Римі

Марков К. А.
Развитие социального государства в ФГР во второй половине ХХ – начале ХХІ вв.

Мисюк Ю. І.
Право на здобуття вищої освіти осіб з особливими потребами

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Артеменко Л. В.
Законодавче регулювання реалізації права споживачів сільгосппродукції на безпечні продукти харчування

Гуйван П. Д.
Зміст та часові чинники охоронних вимог про незаконність правочинів

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Теличко О. А., Іванюк Н. В.
Проблеми укладення господарських договорів

ТРУДОВЕ ПРАВО

Колєснік Т. В.
Місце дисциплінарної відповідальності у забезпеченні дисципліни праці

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Смолярчук Р. Ф.
Розвиток правового режиму лісів земельних громад та колгоспних лісів на території України в радянський період

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Ананьєва Є. А.
Актуальні питання визначення правової природи податкового агента

Артеменко І. А.
Види адміністративно-процесуальних відносин за участю органів місцевого самоврядування

Бересток Б. П.
Деякі аспекти кадрового забезпечення Національної гвардії України

Бодак Н. В.
Теоретические аспекты соотношений государства и местного самоуправления

Волох О. К.
Інформаційна система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

Галунько В. М.
Проблеми нормативного регламентування щодо визначення місця органів досудового розслідування в структурі поліції

Головін Д. В., Мазалов А. М.
Податкова ставка як основний обов’язковий елемент правового механізму податку

Добровінський А. В.
Бюджет як фінансово-правова основа місцевого самоврядування в Україні

Дрозд О. Ю.
Характеристика окремих етапів проходження державної служби, що регулюються нормами адміністративного права

Журавльов А. В.
Суть та значення судових рішень в адміністративному процесі

Журба М. А.
Принцип доступності фізичної культури і спорту: правовий аспект реалізації

Карпунцов В. В.
Еволюція статусу органів прокуратури: зміст, тенденції, особливості процесуальної форми реалізації

Максіменцева Н. О.
Особливості правовідносин у сфері державного управління в галузі використання, відтворення та охорони надр

Малишко Д. В.
Напрями вдосконалення адміністративно-правового регулювання відносин на муніципальному транспорті в україні

Пудрик Д. В.
Сервісне обслуговування платників податків: до питання формування змісту поняття

Решота В. В.
Функції джерел адміністративного права

Хатнюк Н. С.
Юридичний факт як пiдстава виникнення пoдаткoвих правoвiднoсин

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Братівник О. П.
Кримінально-правове розуміння особливостей суб’єкта злочину, передбаченого ст. 160 Кримінальним кодексом України

Буряк К. М.
Диференціація причин та умов вчинення злочинів проти журналістів

Коваленко А. В.
Особливості допиту потерпілого від посягань на життя та здоров’я журналіста

Мохонько О. О.
Особливості застосування до неповнолітніх заходів процесуального примусу, пов’язаних з ізоляцією

Муравйов К. В.
Концептуальні засади вдосконалення реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань

Сачко О. В.
Забезпечення верховенства права під час застосування спрощених та інших особливих форм і режимів кримінального провадження

Сербін М. М.
Тактичні особливості затримання засуджених, які вчинили кримінальне правопорушення у місцях позбавлення волі

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Липівська О. А.
Оцінювання якості, повноти та ефективності надання адвокатами правової допомоги в Україні: проблеми та перспективи

Остафійчук Л. А.
Забезпечення права на доступ до правосуддя в українському законодавстві